TP. Ðiện Biên Phủ

Thanh Minh và Tà Lèng sẵn sàng sáp nhập

08:49 - Thứ Sáu, 02/08/2019 Lượt xem: 10682 In bài viết
ĐBP - Ðể tiến tới đô thị loại II, sắp tới TP. Ðiện Biên Phủ sẽ có sự thay đổi lớn về địa giới hành chính, sắp xếp xã, phường. Trong đó có việc sáp nhập 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng. Nội dung này đã được xây dựng thành đề án, thông qua tại kỳ họp thứ 10 HÐND thành phố mới đây và đang tiến hành triển khai những bước tiếp theo.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Xã Thanh Minh có diện tích tự nhiên 24,89km2, dân số hơn 2.200 người; xã Tà Lèng có diện tích 15,45km2, dân số trên 1.170 người. Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thì quy mô dân số đối với xã miền núi, vùng cao là từ 5.000 người, diện tích từ 50km2 trở lên. Vì vậy 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng hiện có diện tích tự nhiên và dân số đạt dưới 50% so với tiêu chí quy định nên cần phải sáp nhập. Ngoài ra việc sáp nhập sẽ giảm được 1 đơn vị hành chính, nhằm tinh gọn đầu mối và tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giảm chi ngân sách Nhà nước, làm cơ sở để cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và tổ dân phố, bản.

Theo đề án thành phố xây dựng, dự kiến sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tà Lèng vào xã Thanh Minh quản lý, lấy tên là xã Thanh Minh. Sau khi tiến hành, tổng diện tích tự nhiên xã Thanh Minh sẽ là 40,34km2 với dân số 3.381 người, sinh sống tại 12 tổ dân phố, bản. Về tổ chức bộ máy cũng sẽ thay đổi. Cụ thể là giải thể tổ chức bộ máy xã Tà Lèng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trên cơ sở hai đơn vị hành chính (Thanh Minh - Tà Lèng) được sáp nhập. Riêng đại biểu HÐND của cả 2 xã (Thanh Minh 23 đại biểu; Tà Lèng 19 đại biểu) được hợp thành HÐND của xã mới Thanh Minh và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự kiến số lượng biên chế cán bộ, công chức của đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ là 21 người, 19 người hoạt động không chuyên trách. Sau sáp nhập sẽ có một số cán bộ, công chức dôi dư cần được sắp xếp lại công việc. Tại các tổ dân phố, bản, dự kiến giữ nguyên số lượng cán bộ không chuyên trách và các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố/trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận.

Theo đề án thành phố xây dựng, việc sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ được thực hiện theo lộ trình 5 năm. Thực tế sau đại hội đảng bộ các cấp năm 2020 và bầu cử HÐND các cấp năm 2021, số lượng cán bộ trên địa bàn sẽ giảm do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và có một số cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động. Thành phố dự kiến bố trí, sắp xếp, luân chuyển giữa các chức danh, vị trí và giữa các xã, phường, thành phố để đảm bảo số lượng biên chế theo quy định và sắp xếp việc làm cho cán bộ dôi dư. Ðối với các chức danh không chuyên trách, sau khi sắp xếp UBND xã mới cũng sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm hoặc bố trí mới theo quy định.

Ðể tiến hành các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập, chính quyền TP. Ðiện Biên Phủ đã thông tin đến người dân và tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 2 xã. Tại xã Thanh Minh, 100% cử tri (1.278 người) tham gia trả lời, trong đó 98,28% (1.256 người) cử tri đồng ý với việc sáp nhập. Ðối với xã Tà Lèng, trong 98% (751 người) cử tri được lấy ý kiến có 91,74% (689 người) đồng ý. Ông Lò Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng cho biết: Nhờ các tuyến giao thông được đầu tư, khoảng cách từ các bản của xã Tà Lèng đến trụ sở hoạt động của xã mới (theo đề án) cũng thuận lợi để người dân có thể đi lại thực hiện các thủ tục hành chính và cán bộ, công chức quan tâm sâu sát đến nhân dân, nên người dân không băn khoăn nhiều về việc sáp nhập. Ðại đa số cán bộ và nhân dân xã Tà Lèng đồng ý và ủng hộ phương án sáp nhập vào xã Thanh Minh theo chủ trương của thành phố.

Bảo Anh
Bình luận

Tin khác