Nậm Pồ quan tâm đào tạo cán bộ trẻ người địa phương

09:10 - Thứ Tư, 14/08/2019 Lượt xem: 10867 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, huyện Nậm Pồ đã chú trọng quan tâm xây dựng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng. Ðến nay, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

 

Cán bộ, bộ phận “Một cửa” xã Si Pa Phìn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bên cạnh thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; huyện Nậm Pồ đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số tại địa phương bằng việc thực hiện liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, mở các lớp đào tạo đại học, lý luận chính trị nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức gắn với quy hoạch cán bộ. Việc bố trí, sử dụng cán bộ cũng được chú trọng, nâng dần cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số trong cấp ủy, giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở… Từ năm 2015 đến nay, huyện đã mở 4 lớp quản lý Nhà nước; cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 475 học viên, phối hợp với Trường Ðại học Vinh mở 1 lớp đại học chuyên ngành luật hệ vừa học vừa làm cho 66 học viên... Riêng trong năm 2018, 129 lượt cán bộ trẻ dưới 35 tuổi được cử đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trung cấp lý luận chính trị 78 lượt người, quản lý Nhà nước 33 lượt người... Hầu hết đội ngũ cán bộ trẻ qua đào tạo nhiệt tình công tác, luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như rèn luyện tác phong, đạo đức… Tiêu biểu như anh Tráng A Trống (sinh năm 1988) dân tộc Mông; năm 2014, sau khi tốt nghiệp Khoa Nông Lâm (Ðại học Thái Nguyên), anh được tuyển dụng về công tác tại Trạm Khuyến nông huyện Nậm Pồ. Là cán bộ trẻ có năng lực công tác tốt, năng nổ nhiệt tình, hoàn thành tốt mọi công việc được giao… đến cuối năm 2016 anh được cấp trên tin tưởng điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ. Về công tác tại quê hương trên cương vị Phó Chủ tịch với chuyên ngành nông nghiệp của mình, anh đã tích cực chủ động hướng dẫn người dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Từ đó đến nay, anh Trống luôn được nhân dân tin yêu và được cấp trên tín nhiệm.

Ông Lê Ðại Hải, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cơ bản đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Số cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cơ bản được bố trí vào các vị trí, chức danh phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số còn chưa đồng đều giữa các cấp và giữa các cơ quan. Một bộ phận cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định do tuổi đời cao, năng lực hạn chế nhưng chưa có cơ chế giải quyết phù hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với nhu cầu thực tế. Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, thời gian tới Phòng tiếp tục rà soát nắm rõ nhu cầu sử dụng nhân lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để tham mưu cho UBND huyện chủ động tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đặc biệt ở các xã vùng cao.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận