Ðiện Biên Ðông tập trung thanh tra lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

08:55 - Thứ Tư, 28/08/2019 Lượt xem: 10898 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, huyện Ðiện Biên Ðông tăng cường công tác thanh tra và xử lý vi phạm sau thanh tra; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Ðầu tư xây dựng cơ bản là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, được Thanh tra huyện Ðiện Biên Ðông chú trọng thực hiện. Trong ảnh: Công nhân Hợp tác xã Thành Long thi công tuyến đường bản Chua Ta A, xã Tìa Dình.

Ðể nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và xử lý sai phạm, ngành Thanh tra huyện Ðiện Biên Ðông đã bám sát chủ trương, định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch thanh tra. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm như: công tác quản lý sử dụng ngân sách của các đơn vị, các xã; các công trình, dự án, đất đai trên địa bàn... Từ năm 2018 đến nay, Thanh tra huyện Ðiện Biên Ðông tiến hành 6 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm; trong đó 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện 2 cuộc. Nội dung thanh tra gồm: Công tác quản lý sử dụng ngân sách xã và hoạt động tài chính khác của xã Phì Nhừ, Phình Giàng, Luân Giói; thanh tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các xã Pú Nhi, Na Son, Noong U, Keo Lôm; công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông... Kết thúc các cuộc thanh tra, đã ban hành 4 kết luận, phát hiện 2 đơn vị có sai phạm về kinh tế (năm 2018 phát hiện 1 đơn vị sai phạm và năm 2019 có 1 đơn vị) với tổng số tiền 154,125 triệu đồng (năm 2018 là 144,765 đồng; năm 2019 là 9,360 triệu đồng).

Song song với thanh tra, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện, nhất là việc thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua thanh tra cũng như việc xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân có vi phạm. Do đó, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Ðiển hình, từ ngày 19/4 - 20/5/2019, Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra công tác quản lý sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Phì Nhừ. Kết thúc thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm về hoạt động chi thường xuyên của xã là 9,360 triệu đồng (trong đó năm 2017 là 5 triệu đồng; năm 2018 là 4,360 triệu đồng). Ngoài ra, xã còn một số tồn tại, hạn chế như: Thiếu sót trong việc lập, kiểm soát chứng từ kế toán; chứng từ không ghi ngày tháng, năm; hóa đơn mua hàng, người mua hàng chưa ký; chế độ lưu giữ hồ sơ chưa đúng quy định; việc quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách chưa đúng quy định... Nguyên nhân được xác định do việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng ngân sách của UBND xã đối với bộ phận kế toán, tài chính xã chưa thường xuyên. Bộ phận tài chính kế toán xã còn thiếu nhân lực trong khi khối lượng công việc nhiều. Trước những sai phạm, tồn tại trên, ngày 28/5/2019, đoàn thanh tra đã ban hành kết luận những sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ và cán bộ làm công tác kế toán, thủ quỹ. Ðồng thời, kiến nghị xử lý về kinh tế là thu hồi số tiền sai phạm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan. Ngay sau khi có kết luận, UBND xã Phì Nhừ đã thực hiện khắc phục sai phạm về kinh tế và nộp trả số tiền sai phạm 9,360 triệu đồng; UBND xã Phì Nhừ đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, sai phạm liên quan đến các cá nhân.

Ông Nguyễn Ðình Hùng, Phó chánh Thanh tra huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Từ năm 2018 đến nay, ngành Thanh tra huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6 kết luận thanh tra. Kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền phải thu hồi đạt 100%; thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 3 cá nhân. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm; góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các đơn vị được thanh tra. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, ngành Thanh tra huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân; phối hợp tốt giữa cơ quan thanh tra với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác