Nậm Pồ sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

15:21 - Thứ Năm, 29/08/2019 Lượt xem: 9451 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/8, UBND huyện Nậm Pồ tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 - 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen cho các cá nhân tập thể đạt thành tích trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 - 2019.

Trong thời gian qua, việc xây dựng nền QPTD của huyện luôn đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Huyện ủy, sự quản lý, điều hành của UBND huyện, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền QPTD được triển khai đầy đủ, kịp thời. Các công trình phòng thủ trên địa bàn huyện được tổ chức khảo sát và hoàn thành quy hoạch tổng thể trong khu vực phòng thủ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể luôn được giữ vững. Thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, chương trình quy định, quân số tham gia đạt trên 95%, huấn luyện đạt 100% thời gian quy định, kết quả 100% đạt yêu cầu…

Để xây dựng có hiệu quả nền QPTD ở địa phương ngày càng vững chắc, trong thời gian tới huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tuyên truyền trái với chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Nhân dịp này, UBND huyện Nậm Pồ tặng Giấy khen cho 5 cá nhân, 15 tập thể có thành tích trong xây dựng nền QPTD.

Anh Nguyễn
Bình luận