Ðộng lực cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn, bản, tổ dân phố

08:40 - Thứ Hai, 09/09/2019 Lượt xem: 11903 In bài viết

ĐBP - Có lẽ chỉ những ai đã từng tham gia công việc của đội ngũ cán bộ cấp thôn, bản, tổ dân phố mới thực sự hiểu được những khó khăn, vất vả; đặc biệt là ở những thôn, bản vùng cao, biên giới lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. Anh Vừ A Lử, Trưởng bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông) chia sẻ: Là trưởng bản phải làm rất nhiều việc. Từ tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến người dân; vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trực tiếp đi thu các khoản nghĩa vụ của người dân; tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa - văn nghệ, vận động nhân dân tham gia xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở…

Trưởng bản Sái Ngoài, xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến người dân.

Vì thế, phải khẳng định, sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ không chuyên trách. Họ thực sự là những viên gạch nền để xây dựng chính quyền cơ sở. Công việc rất nhiều, thế nhưng trước đây chính sách đãi ngộ đối với họ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Ðây là tình trạng chung trên cả nước thời gian qua. Tại tỉnh ta, trước đây việc quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh. Ðiều 3 của Quyết định quy định mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố như sau: Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản, tổ dân phố, mỗi chức danh hưởng mức phụ cấp hệ số 0,65 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; xã biên giới; xã loại 1, loại 2); hưởng mức phụ cấp hệ số 0,6 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản thuộc xã còn lại; tổ dân phố); Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; thôn, bản thuộc xã biên giới; xã loại 1, loại 2); hưởng mức phụ cấp hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản thuộc xã còn lại và các tổ dân phố)… Ðối với mức lương của chức danh bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, xã biên giới… thực hiện từ tháng 7/2019 là 1.490.000 đồng nhân với 0,65 sẽ được 968,5 nghìn đồng. Như vậy, nếu trừ chi phí đi lại, xăng xe thì thậm chí có tháng không đủ.

Ðể động viên, chia sẻ khó khăn với đội ngũ ở cơ sở, ngày 24/4/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NÐ-CP về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019. Ngày 26/8, HÐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021, họp kỳ thứ 11 bất thường) đã thông qua nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 5/9/2019.

Theo nghị quyết, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố là 3 người, gồm các chức danh: Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Về mức phụ cấp, đối với chức danh bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản hoặc tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,4 so với mức lương cơ sở (đối với thôn, bản, đội có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, bản, đội thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản, đội thuộc xã biên giới); hưởng mức phụ cấp hệ số 1,3 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại). Chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,2 so với mức lương cơ sở (đối với thôn, bản, đội có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn, bản, đội thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản, đội thuộc xã biên giới); hưởng mức phụ cấp hệ số 1,1 so với mức lương cơ sở (đối với những thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn còn lại).

Biết được thông tin sau kỳ họp của HÐND tỉnh, nhiều bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản bày tỏ niềm vui mừng khi tới đây tiền phụ cấp sẽ được tăng lên; đó là động lực để họ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân giao phó, góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác