Sinh hoạt tư tưởng

“Bệnh” chậm triển khai chỉ thị, nghị quyết

08:47 - Thứ Tư, 11/09/2019 Lượt xem: 10384 In bài viết

ĐBP - Là xã biên giới, những năm gần đây, bộ mặt xã A. đã có những thay đổi đáng kể, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc, đặc biệt là xã đang dẫn đầu các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của huyện. Kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng và vai trò đầu tầu gương mẫu của đảng viên; nhất là trong việc kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đến với nhân dân.

Phát biểu trong cuộc họp Ðảng bộ, Bí thư Ðảng ủy xã A. nhấn mạnh: Ðể phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Ðảng bộ xã đã triển khai thường xuyên các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả; từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, nói đi đôi với làm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn xuất hiện bệnh chậm triển khai chỉ thị, nghị quyết ở một số tổ chức Ðảng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới. Một số cấp ủy, Ðảng viên vẫn còn xem nhẹ việc triển khai chỉ thị, nghị quyết đến với đảng viên và nhân dân. Cho rằng triển khai quán triệt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng là việc của cấp trên, của cơ quan tuyên giáo... nhận thức nghị quyết chưa gắn với thực tiễn cơ sở hoặc mang suy nghĩ “cứ để cấp trên, nơi khác... làm trước mình làm sau” đã khiến nhiều quyết sách quan trọng, có ý nghĩa đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở không đi vào thực tiễn.

Ðặc biệt, một số chi bộ, mặc dù đã triển khai nhưng chậm, không bài bản, không đến nơi đến chốn hoặc có tư tưởng “làm cho xong” nên việc quán triệt, triển khai còn chuệch choạc, không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, nhất là nhiều địa phương phát triển chậm so với tiềm năng, lợi thế hiện có. Việc này, chủ yếu là do sự tắc trách, thiếu quan tâm, chỉ đạo của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, bởi chỉ thị, nghị quyết chưa được quán triệt kỹ và hiểu thấu đáo.

Thiết nghĩ, cách làm hay và kiên quyết của Ðảng bộ xã A. là một minh chứng cho việc chú trọng quán triệt thật tốt chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên mà nhiều chi, Ðảng bộ cần phải học tập, làm theo. Ðặc biệt, các cấp ủy cần chủ động thông tin, tăng cường đối thoại nhân dân, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cán bộ, đảng viên đưa tinh thần chỉ thị, nghị quyết đến gần hơn với nhân dân.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác