Lan tỏa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

08:20 - Thứ Sáu, 20/09/2019 Lượt xem: 11062 In bài viết

ĐBP - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Qua phong trào, đã giúp cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị địa phương...

Mô hình phát triển kinh tế theo hướng đào ao nuôi cá kết hợp với trồng cây ăn quả của cựu chiến binh Phạm Bá Tiến, xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên) cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.      

Ðể phong trào thi đua đạt kết quả và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung đề ra các chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện, Hội triển khai gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... Ðặc biệt, hàng năm các cấp Hội còn tiến hành kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề nghị các cấp, ngành khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhờ đó, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, giúp hội viên gương mẫu, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên luôn được Hội quan tâm thực hiện là việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua các buổi tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi hội, triển khai học tập các nghị quyết của Ðảng, lồng ghép vào các chương trình truyền thông văn hóa, xã hội của MTTQ và các đoàn thể... Giai đoạn 2014 - 2019, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức 300 buổi tuyên truyền cho trên 45.000 lượt cán bộ, hội viên, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên.

Phát huy vai trò là tổ chức chính trị xã hội, là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; các cấp Hội luôn coi trọng công tác xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, nhất là với địa bàn trọng điểm chiến lược như tỉnh ta. Thông qua các hoạt động như: Tuyên truyền, giáo dục hội viên và nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh với những quan điểm sai trái; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; thực hiện nhiệm vụ của địa phương... các cấp Hội cựu chiến binh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền. Với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, các cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh hiện có 42 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ có mức thu nhập cao lên tới hàng tỷ đồng/năm; có 662 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp cho thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng/năm. 5 năm qua, đã có 350 hội viên cựu chiến binh được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội xuống còn 10% như hiện nay.

Hưởng ứng phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, các cựu chiến binh đã tích cực tuyên truyền, hiến trên 30.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công để xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, làm đường giao thông. Ðáng chú ý, các cấp Hội Cựu chiến binh còn tham gia triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” qua việc thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng hơn 1.800 điểm sáng về an ninh; tham gia các tổ an ninh tự quản... Ngoài ra, Hội cựu chiến binh các cấp nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên tham gia giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và thực hiện các phong trào thi đua của địa phương...

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã thực sự lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên. Thông qua phong trào đã giúp các cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận