Ðiện Biên Ðông nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở

08:43 - Thứ Hai, 23/09/2019 Lượt xem: 10140 In bài viết

ĐBP - Ðội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những năm qua, huyện Ðiện Biên Ðông đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Sau đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng cán bộ cơ sở huyện Ðiện Biên Ðông ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Na Son kiểm tra thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Hiện nay, huyện Ðiện Biên Ðông có 300 CBCC cấp xã; trong đó có 137 cán bộ và 163 công chức chuyên môn. Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, huyện xác định cần phải thực hiện có hệ thống và đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa các khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Theo đó, cùng với việc đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định, hàng năm huyện rà soát tiêu chuẩn, chức danh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCC cấp xã. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cho CBCC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Ðặc biệt, từ năm 2011, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông đã xây dựng và ban hành Nghị quyết Chuyên đề số 03-NQ/HU ngày 11/7/2011 về “Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ trên địa bàn đến năm 2020”.

Theo ông Lò Ðại Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ðiện Biên Ðông, chất lượng đội ngũ CBCC sau đào tạo, bồi dưỡng từng bước được kiện toàn, bổ sung đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Công tác quản lý, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã được tăng cường, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và phù hợp với từng vị trí việc làm; việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, cho thôi việc, các chế độ chính sách đối với CBCC cấp xã được huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã đã từng bước chuẩn hóa, cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. Cụ thể, trong tổng số 300 CBCC xã có 258 đảng viên; 288 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong đó, 123 người có trình độ chuyên môn đại học; 19 cao đẳng; 122 trung cấp và 7 người có trình độ chuyên môn sơ cấp. Về lý luận chính trị, 2 người có trình độ cao cấp, 143 người trình độ trung cấp và 94 người trình độ sơ cấp… Ðộ tuổi của CBCC cấp xã thời gian qua ngày càng trẻ hóa. Hiện nay có 77 CBCC dưới 30 tuổi, 180 người từ 30 - 45 tuổi và 43 người từ 46 - 60 tuổi. Theo kết quả đánh giá phân loại 6 tháng đầu năm 2019, có 2/300 CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 287 CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11 người hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Mức độ đạt chuẩn về trình độ văn hóa có 270/300 người; 272 người đạt chuẩn về trình độ chuyên môn…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vẫn còn một số hạn chế, như: Một bộ phận ngại rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ; năng lực lãnh đạo của một số cán bộ chủ chốt còn hạn chế, yếu về năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chưa chủ động tham mưu trong giải quyết một số vấn đề bức xúc, chưa đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Việc đánh giá, xếp loại CBCC làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với CBCC ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm… Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới huyện Ðiện Biên Ðông xác định đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ, đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, công bằng, dân chủ. Ðối với CBCC đương nhiệm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc; bố trí, sử dụng CBCC phải theo đúng chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận

Tin khác