Ðiện Biên Ðông thực hiện chính sách dân tộc

08:48 - Thứ Tư, 25/09/2019 Lượt xem: 9827 In bài viết

ĐBP - Ông Lò Văn Thao, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai 27 chính sách đặc thù hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giai đoạn từ năm 2014 - 2018, huyện được giao trên 902,1 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân 750,573 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch vốn giao) đầu tư xây dựng hàng chục công trình, tập trung vào các lĩnh vực nước sinh hoạt, đường giao thông liên bản, thủy lợi. Các công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hoá của nhân dân, phục vụ sản xuất. Mỗi xã nghèo trên địa bàn huyện có thêm nhiều công trình thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Ðến nay, cơ bản các xã có đường ô tô đến trung tâm, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản được nâng cấp; 100% số xã trên địa bàn có điện lưới quốc gia; trên 85% dân số được sử dụng nguồn nước sinh hoạt; 100% số xã có sóng điện thoại di động. Hệ thống trường lớp học được đầu tư xây dựng, trên 80% phòng học ở các điểm bản được kiên cố. Số trạm y tế đạt chuẩn có bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Nhờ các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông đã được đầu tư trường học kiên cố. Trong ảnh: Một tiết học của học sinh Trường THPT Mường Luân, huyện Ðiện Biên Ðông.

Với phần lớn dân số là người dân tộc thiểu số, các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, làm thay đổi nhận thức, tạo việc làm, thu nhập giúp bà con các dân tộc từng bước thoát nghèo. Trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng trên 80 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm nhanh với tốc độ bình quân 5,1%/năm (từ 70,8% cuối năm 2015 giảm còn 55% cuối năm 2018). Ðời sống của người dân cũng có sự cải thiện đáng kể; thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng từ 5,9 triệu đồng/người (năm 2015) lên 7,8 triệu đồng/người (năm 2018). Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở được triển khai rộng khắp đã góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số được khuyến khích, đầu tư phát triển. Những kết quả đó là động lực cho đồng bào các dân tộc huyện Ðiện Biên Ðông tiếp tục vươn lên, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần thu hẹp khoảng cách về đời sống, văn hóa xã hội với khu vực vùng thấp.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác