Chà Nưa đổi thay sau sáu thập kỷ

08:28 - Thứ Sáu, 27/09/2019 Lượt xem: 12799 In bài viết

ĐBP - Ðược thành lập năm 1959 trên cơ sở chia tách từ xã Mường Chà, xã Chà Nưa có 5 bản với 101 hộ và 745 nhân khẩu. Khi đó cả xã chỉ có 1 chi bộ đảng với 7 đảng viên. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, xã Chà Nưa đã nỗ lực vượt qua khó khăn giành được thắng lợi rất đáng tự hào. Ðó là kết quả của tinh thần đoàn kết một lòng đi theo Ðảng của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Một góc bản Nà Sự, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ). Ảnh: Văn Thành Chương

Chi bộ xã Chà Nưa ban đầu thành lập với 7 đảng viên do đồng chí Lò Văn Pao làm Bí thư. Ðây là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng của xã. Ngay sau khi được thành lập, mặc dù đảng viên rất ít, địa bàn hoạt động rộng, hiểm trở, thù trong giặc ngoài; điều kiện kinh tế - xã hội còn thấp kém song chi bộ xã đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, cùng với Bộ đội Biên phòng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tuần tra bảo vệ biên giới, bám địa bàn, bám dân để gây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng các đoàn thể và lực lượng dân quân, du kích ở địa phương. Ðồng thời chi bộ Ðảng đã lãnh đạo tiến hành các nhiệm vụ quan trọng, như: Xây dựng bộ máy chính quyền, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, thực hiện thuế nông nghiệp, huy động dân công phục vụ thời chiến. Trong cuộc chiến đấu và bảo vệ cơ sở cách mạng, ở địa phương đã có nhiều cán bộ, đảng viên hi sinh anh dũng vì cách mạng, vì nhân dân, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước. Năm 1962, cán bộ, xã viên Hợp tác xã Chà Nưa đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bước vào giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, Ðảng bộ xã Chà Nưa đã qua 7 kỳ đại hội. Giai đoạn này Ðảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Ðảng. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trước yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh, năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP về chia tách huyện Mường Nhé, huyện Mường Chà để thành lập huyện Nậm Pồ. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới. Trên cơ sở kế thừa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và những thành quả hơn nửa thế kỷ qua, Ðảng bộ xã Chà Nưa tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc để sớm đưa xã Chà Nưa thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn. Ðảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội và thu được những kết quả quan trọng; nhất là trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã tuyên truyền, vận động sâu rộng có hiệu quả, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc Nhà nước đầu tư trên 16,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của các chương trình dự án, xã đã huy động nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, bê tông hóa 10 tuyến đường nội bản với tổng chiều dài 8,3km ở 8/9 bản; huy động nhân dân hiến đất và tự đào đắp 7km đường nội đồng; làm 11 tuyến đường xe máy tuần tra bảo vệ rừng với tổng chiều dài 36km… Ðến nay, 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 3 cấp trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong đó có trường Tiểu học Chà Nưa đạt chuẩn quốc gia cấp độ II; xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 86% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia... Toàn xã hiện có 1.660 con trâu, bò và hơn 17.790 con gia cầm; 20,17ha ao nuôi cá. Hàng năm duy trì gieo trồng 147ha lúa; 102,8ha sắn, hơn 53,8ha ngô; thu nhập bình quân đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,41%. Công tác xây dựng Ðảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Ðảng bộ được nâng lên. Hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, khối đoàn kết các dân tộc ngày càng được tăng cường… Ðến nay, xã Chà Nưa đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành trước hơn 2 năm so với Nghị quyết Ðảng bộ xã đề ra.

60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Ðảng bộ xã Chà Nưa đã có 13 chi bộ đảng trực thuộc với 220 đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều người con của quê hương Chà Nưa không ngừng phấn đấu trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 3 sĩ quan cao cấp trong quân đội và nhiều cán bộ đảm nhiệm những vị trí quan trọng các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Với những kết quả đạt được trong 60 năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc xã Chà Nưa đã vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (các năm 1962, 1975) và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh... Ðây là sự ghi nhận của Ðảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Ðảng bộ xã vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là nguồn động viên to lớn để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng quê hương Chà Nưa ngày càng phát triển.

Khoàng Văn Van (Huyện Nậm Pồ)
Bình luận

Tin khác