Trao tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho BHXH tỉnh

17:25 - Thứ Năm, 03/10/2019 Lượt xem: 11196 In bài viết

ĐBP - Vừa qua, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho BHXH tỉnh.

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 11/11 phòng nghiệp vụ, 10/10 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện; xây dựng 100% các phòng, ban, cơ quan trực thuộc đạt tiêu chí “An toàn về ANTT”, duy trì 11 mô hình tự quản về ANTT tại các huyện, thị, thành phố; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết bảo đảm ANTT, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Lực lượng bảo vệ cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã làm tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan các kế hoạch bảo đảm ANTT; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong cụm liên kết ANTT, quần chúng nơi đặt trụ sở xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh; trao kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Tin, ảnh: Trường Long (Công an tỉnh)
Bình luận