Chi cục Kiểm lâm tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm

08:58 - Thứ Tư, 23/10/2019 Lượt xem: 10182 In bài viết

ĐBP - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức kiểm lâm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã gắn tinh giản biên chế với vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Chà tuyên truyền pháp luật bảo vệ và phát triển rừng tới người dân xã Sa Lông.

Ông Phạm Văn Khiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Triển khai chủ trương, chính sách của Ðảng, quy định của Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; đơn vị từng bước xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức một cách hợp lý; triển khai xây dựng vị trí việc làm, đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, luân chuyển. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức được thực hiện công khai, dân chủ. Một số công chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe được đưa ra khỏi tổ chức, bộ máy; tuyển chọn những người có trình độ, năng lực chuyên môn cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc. Nhờ những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tinh giản được 9 biên chế so với tổng số biên chế năm 2015 là 218 người. Ngoài ban lãnh đạo, Chi cục có 5 phòng chuyên môn trực thuộc; 2 đơn vị trực thuộc đó là Ðội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố (10 hạt).

Diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh rộng (hơn 391.539,3ha). Với tính chất địa bàn công tác rộng, phức tạp, khối lượng công việc lớn mang tính chất đa ngành, liên ngành; việc tham mưu nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn cấp huyện, cấp xã hiện nay chủ yếu do lực lượng kiểm lâm đảm nhiệm; phần lớn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chỉ cơ cấu, bố trí 1 công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn. Do đó, đòi hỏi công chức kiểm lâm có đủ năng lực mới có thể hoàn thành tốt công việc tại cơ sở. Trong khi đó, 9 biên chế đã tinh giản trong thời gian qua chủ yếu là công chức kiểm lâm địa bàn, vì vậy khối lượng công việc đối với mỗi công chức kiểm lâm địa bàn ngày càng lớn hơn. Ðộ tuổi công chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh cao (trung bình hơn 40 tuổi), cũng ảnh hưởng phần nào đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Với đặc thù của ngành, cán bộ kiểm lâm địa bàn hiện nay được bố trí và chiếm đa số tổng biên chế của ngành (133 biên chế kiểm lâm địa bàn/218 tổng biên chế). Là kiểm lâm địa bàn, mỗi công chức phải giải quyết tất cả các đầu việc trong lĩnh vực của ngành tại địa bàn, như: Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát triển, bảo vệ rừng, cây giống lâm nghiệp, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương; tuyên truyền chính sách pháp luật bảo vệ và phát triển rừng… Với hàng loạt đầu việc phải thực hiện tại địa bàn được giao quản lý cộng với diện tích rừng được giao phụ trách rộng, giao thông khó khăn, cách trở nên áp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn là rất lớn.

Anh Nguyễn Văn Dương, công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên) chia sẻ: Tổng diện tích tự nhiên địa bàn tôi phụ trách gần 8.910ha. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi đã chủ động tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung, phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của 6/6 bản. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép; xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản… Ðầu việc phải hoàn thành nhiều và cơ bản phải trực tiếp thực hiện; xác định yêu cầu nhiệm vụ và gắn bó với nghề nên kiểm lâm địa bàn chúng tôi không nề hà, khắc phục khó khăn để luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Nhất quán thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm và để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng, với khối lượng công việc đảm nhiệm lớn, nhiệm vụ nhiều; song với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đặt ra giảm tối thiểu 10% tổng biên chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cải cách hành chính, tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn… nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo vệ rừng tại gốc”.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác