Chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH

08:44 - Thứ Hai, 11/11/2019 Lượt xem: 10500 In bài viết

Chế độ ốm đau là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm bảo đảm thu nhập cho người tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn… Ðể đảm bảo quyền lợi, người lao động cần biết những thông tin cụ thể như sau:

1. Ai được hưởng chế độ ốm đau?

Người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau là những người:

- Làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;

- Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương.

2. Ðiều kiện hưởng chế độ ốm đau

Không phải ai gặp rủi ro về sức khỏe cũng được hưởng chế độ ốm đau mà chỉ những người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được hưởng. Cụ thể, người lao động:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, ngoại trừ trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy;

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau:

* Ðối với bản thân người lao động ốm đau :

- Làm việc trong điều kiện bình thường:

+ 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

+ 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

- Mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

+ Tối đa 180 ngày;

+ Hết 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị thì được thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

* Ðối với con ốm đau:

Không chỉ người lao động ốm đau mới được hưởng chế độ mà pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động có thời gian chăm sóc con cái của mình. Theo đó, tính theo ngày làm việc, khi con ốm đau, người lao động được hưởng:

- Tối đa 20 ngày làm việc/năm nếu con dưới 3 tuổi;

- Tối đa 15 ngày làm việc/năm nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau

Nhằm bảo đảm thu nhập cho người lao động và hỗ trợ một phần chi phí điều trị, người lao động ốm đau được hưởng chế độ với mức hưởng:

Mức hưởng hàng tháng = 75% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ

Ðối với người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày đã nghỉ hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì mức hưởng sẽ thấp hơn:

- Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng bảo BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

- Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

- Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Riêng sĩ quan, quân nhân quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, người làm công tác cơ yếu được hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

5. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Ðể được hưởng chế độ ốm đau, người lao động phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

* Trường hợp điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện thời gian vào viện.

+ Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

* Trường hợp điều trị ngoại trú:

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính). Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

* Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Hồ sơ được thay bằng bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

6. Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

* Ðối với người lao động:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau nêu trên cho người sử dụng lao động.

* Ðối với người sử dụng lao động:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số 01B-HSB)  và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH.

Trường hợp giao dịch điện tử thì lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích. 

* Ðối với cơ quan BHXH

+ Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đề nghị: Tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH giải quyết và chi trả tiền ốm đau cho người lao động.

+ Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH giải quyết và chi trả tiền ốm đau cho người lao động.

7. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

Người lao động đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm mà trong 30 ngày đầu trở lại làm việc vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 - 10 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần:

- Tối đa 10 ngày với người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tối đa 7 ngày với người phải phẫu thuật;

- Bằng 5 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian này, người lao động được hỗ trợ mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Nguyễn Thị Trinh

(BHXH tỉnh)

Bình luận

Tin khác