Hội nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, khóa 3, nhiệm kỳ 2018 – 2023

16:43 - Thứ Ba, 14/01/2020 Lượt xem: 3762 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, khóa 3, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2019.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, năm 2019, các cấp Hội Luật gia tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ đề ra một cách toàn diện; các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở có nhiều kết quả tích cực. Công tác phát triển hội viên tại các chi hội trực thuộc đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong năm, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia ý kiến vào 301 dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức 208 hội nghị cho 9.254 lượt người tham dự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động 514 cuộc, với trên 29.000 lượt người tham dự và phát gần 5.000 tờ gấp pháp luật, biên soạn 14 đề cương phổ biến giáo dục pháp luật. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 415 việc, vụ việc; trợ giúp pháp lý cho 2.463 việc, vụ việc. Các chi hội, hội viên đã tích cực tham gia giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội với tổng số 36 cuộc giám sát; tham gia 234 lượt hòa giải cơ sở và tư vấn giải quyết gần 400 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những kết quả nổi bật chi hội đã đạt được. Đồng thời ý kiến về một số khó khăn và hạn chế, như: Do hội viên làm việc ở nhiều cơ quan, ban ngành nên việc tổ chức sinh hoạt, triển khai công tác hội, thu hội phí gặp nhiều khó khăn; các chi hội trực thuộc theo quy định không có con dấu, tài khoản nên không có kinh phí hoạt động; hoạt động của các chi hội chủ yếu là lồng ghép hoặc phối hợp với các hoạt động chuyên môn nên kết quả chưa rõ nét…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Hội Luật gia tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ chính, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, phổ biến quán triệt đến toàn bộ hội viên thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Luật gia Việt Nam; thành lập tổ chức hội tại các huyện, thành phố; tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng “Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam” cho Hội Luật gia tỉnh Điện Biên; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2019 và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2019.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top