Cải cách hành chính ở thị trấn Ðiện Biên Ðông

09:09 - Thứ Năm, 13/02/2020 Lượt xem: 3048 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phương châm hành động của tỉnh, huyện năm 2019 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá, hiệu quả” thị trấn Ðiện Biên Ðông (huyện Ðiện Biên Ðông) xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, thân thiện, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn là một trong những khâu đột phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong năm.

Mô hình “Một cửa không vách ngăn” tại UBND thị trấn Ðiện Biên Ðông hoạt động khá hiệu quả.

Bám sát phương châm hành động của tỉnh, ngay từ đầu năm UBND thị trấn Ðiện Biên Ðông đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, giao nhiệm vụ cho các bộ phận, các tổ dân phố, bản và cán bộ, đảng viên, công chức của thị trấn để triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ sở. Xác định đây tiếp tục là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương, UBND thị trấn đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, khai thông điểm nghẽn trong phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị.

UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên loa truyền thanh, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung CCHC… Nhờ đó hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác CCHC từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.

UBND thị trấn đã phân công cán bộ chuyên môn phụ trách tham mưu công tác CCHC tại địa phương, cử cán bộ tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bộ thủ tục hành chính bằng loa truyền thanh và qua tuyên truyền trực tiếp; Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính luôn được quan tâm, chú trọng.

Ðể thực hiện tốt công tác CCHC, UBND thị trấn đã quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, các thành viên có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức và niêm yết tại bộ phận một cửa để nhân dân biết và giám sát; quan tâm việc nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND thị trấn thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai hơn 140 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính, từ đó đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh, huyện về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận “Một cửa”. Triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động... từ đó đã nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân.

Cùng với đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, không sử dụng rượu bia vào các buổi sáng, trưa và trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của thị trấn đã cơ bản đạt chuẩn, có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “Một cửa” hoạt động bài bản và có chất lượng, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, yêu cầu của công dân được tạo điều kiện giải quyết ngay, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ nào tồn đọng, không có hiện tượng sách nhiễu, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân; không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ; mỗi công chức đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND thị trấn.

Ðặc biệt là, với phương châm “Xây dựng chính quyền thân thiện, gần gũi với nhân dân”, bộ phận “Một cửa” của thị trấn xây dựng theo mô hình “Một cửa không vách ngăn”, theo đó, khi người dân đến thị trấn giải quyết thủ tục hành chính sẽ được hướng dẫn đến bàn làm việc của cán bộ tiếp nhận, được hướng dẫn trực tiếp, không có ngăn cách nào giữa cán bộ và người dân. Ông Cà Văn Xương, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Mô hình này là nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân gần nhau hơn, tạo cảm giác yên tâm, gần gũi cho nhân dân và cũng là mục tiêu xây dựng chính quyền thị trấn thân thiện, gần gũi nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Nhờ sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, trong 5 năm liền, chính quyền thị trấn đều được công nhận trong sạch, vững mạnh. Ðây là minh chứng cho nỗ lực của cán bộ và nhân dân thị trấn đã luôn chung tay cải cách hành chính, xây dựng, củng cố chính quyền của nhân dân vững mạnh.

Lò Thị Hương Hà (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận

Tin khác