Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

17:10 - Thứ Sáu, 14/02/2020 Lượt xem: 3458 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (14/2), Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) đã họp đánh giá kết quả hoạt động công tác PBGDPL năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; thảo luận chương trình trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Trong năm, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được 14.692 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 1,3 triệu lượt người; tổ chức 29 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho gần 20 nghìn lượt người. Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022", đã xây dựng mô hình điểm về hòa giải các vụ liên quan đến bạo lực gia đình và bạo lực giới tại các xã: Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Phăng, Pá Khoang (huyện Điện Biên). Năm 2019, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải trên 800 vụ việc, hòa giải thành gần 700 vụ việc; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng.

Năm 2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục tập trung tư vấn cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp PBGDPL năm; chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top