Thực hiện hiệu quả tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

09:08 - Thứ Tư, 18/03/2020 Lượt xem: 7847 In bài viết

ĐBP - Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã là điều kiện để tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Y tế huyện Ðiện Biên đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện. Ðến nay, sau 10 năm thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn được củng cố, bổ sung; năng lực, trình độ cán bộ y tế cũng được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ðiện Biên khám bệnh cho trẻ em. Ảnh: Thành Ðạt

Y tế là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Theo quy định, xã đạt chuẩn tiêu chí y tế phải có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) từ 26,7% trở xuống; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên. Ðể hoàn thành tiêu chí này trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ðiện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế, giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các xã sắp xếp, bố trí nhân lực y tế đúng số lượng, quy định, phù hợp với quy mô dân số. Ðồng thời huy động nguồn lực giúp các xã xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó tranh thủ các chương trình, dự án xây mới trạm y tế, cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ trạm y tế, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Xã Thanh Xương đã “về đích” nông thôn mới năm 2018 song thời gian qua, xã vẫn tiếp tục chủ động các giải pháp hoàn thiện tiêu chí về y tế xã. Ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cho biết: Chúng tôi xác định việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là điều kiện giúp cho tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, triển khai tốt các chương trình y tế, tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Ðến nay, mạng lưới y tế thôn, bản tiếp tục được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ tốt việc khám bệnh cho nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 87%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, chiều cao theo tuổi giảm dưới 10%. Hiện nay, trạm y tế xã đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã được hoàn thiện. Các trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới. Cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế về cơ bản được trang bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các trạm y tế; trong đó một số trạm y tế đã có trang thiết bị hiện đại; các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến năm 2019, toàn huyện có 18 xã đạt chuẩn quốc gia về tiêu chí y tế, tăng 7 xã so với năm 2015. Ðáng chú ý, mạng lưới nhân viên y tế thôn, bản hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện các chương trình y tế như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng... 100% thôn, bản có nhân viên y tế, các nhân viên y tế thôn, bản đều được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, lồng ghép với các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

Nhằm thực hiện tốt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, đánh giá các xã đã đạt tiêu chuẩn Bộ tiêu chí về y tế, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, phối hợp với ngành Y tế tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ y tế từ huyện đến xã, thôn, bản. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động chuyên môn cho tuyến dưới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe; vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác