Quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính

09:34 - Thứ Sáu, 09/10/2020 Lượt xem: 4623 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước, làm “đòn bẩy” cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh CCHC nhằm nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX). Qua đó, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận dịch vụ hành chính công; hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Na Ư (huyện Ðiện Biên) giải quyết thủ tục hành chính.

Trong 4 năm liên tục (2012 - 2015), chỉ số CCHC của tỉnh liên tục đứng trong số 3 tỉnh có chỉ số CCHC thấp nhất cả nước. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh đã tiến hành phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, đánh giá thẳng thắn, khách quan và xác định những nguyên nhân cơ bản. Từ đó xây dựng, phân công nhiệm vụ từng sở, ngành, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC. Nhờ đó, đến năm 2016, chỉ số CCHC của tỉnh vươn lên xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố cả nước. Từ năm 2017 đến nay, chỉ số CCHC của tỉnh luôn đạt điểm chỉ số cao hơn điểm trung bình cả nước (năm 2019 xếp thứ 27/63).

Ðể tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả các chỉ số CCHC của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ số, tiêu chí thành phần. Trong đó tập trung các chỉ tiêu giảm điểm, thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm quản lý để xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để; nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với những chỉ tiêu giảm điểm. Ðồng thời tập trung đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực: Thể chế, thủ tục hành chính, tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Ông Vũ Minh Hồng, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) cho biết: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 293/QÐ-UBND ngày 11/3/2016 về việc ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với kết quả thực hiện CCHC thuộc phạm vi trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về kết quả CCHC liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ đơn vị mình phụ trách và kết quả CCHC tại đơn vị, địa phương. Ðồng thời, không khen thưởng ở tất cả các cấp đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp phó có liên quan của các đơn vị, địa phương. Những giải pháp quyết liệt đã mang lại những chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở, từ người đứng đầu đến các bộ phận chuyên môn. Năm 2019, có 12/18 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh xếp loại tốt; không có đơn vị xếp loại yếu; 9/10 huyện, thị xã, thành phố xếp loại tốt.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các cấp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ðến nay đã tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, gồm: 1.785 dịch vụ công mức độ 2; 243 dịch vụ công mức độ 3 và 88 dịch vụ công mức độ 4 đảm bảo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Từ 1/1 - 15/8/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 35.655 hồ sơ; đến nay đã xử lý 32.071 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 85,54%. Theo kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC toàn quốc năm 2019, tỉnh Ðiện Biên đạt 81,42/100 điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố; chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 8,47/10 điểm, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác