Giúp Sá Tổng vượt khó

09:09 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 3060 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Quyết định số 708/QÐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh được phân công giúp đỡ xã Sá Tổng (huyện Mường Chà). Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm giúp xã Sá Tổng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Sá Tổng.

Chia sẻ về công tác giúp đỡ xã nghèo trong thời gian qua, ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Ðể việc giúp đỡ xã Sá Tổng phát huy hiệu quả, hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh đều chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch giúp đỡ xã; cử cán bộ có năng lực trực tiếp xuống xã để triển khai các nội dung theo kế hoạch, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để có giải pháp giúp đỡ cho phù hợp. Tùy theo từng lĩnh vực, Ủy ban MTTQ tỉnh có các hoạt động hỗ trợ cụ thể. Trong phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động khảo sát, nắm tình hình về điều kiện kinh tế - xã hội, chủ trương, nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế của xã để góp ý đưa ra những nội dung cụ thể, sát thực, có tính khả thi; hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tư vấn giúp xã bảo vệ và phát huy các nguồn lực tự nhiên; phối hợp với chính quyền xã trong việc định hướng cho người dân trồng cây ăn quả, cây lâu năm phục vụ phát triển kinh tế...

Nhằm giúp xã Sá Tổng phát triển các mặt trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng quan tâm nắm tình hình về giáo dục, y tế, an sinh xã hội trên địa bàn để giúp xã thực hiện các giải pháp huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; tuyên truyền, vận động nhân dân không sinh con thứ 3 trở lên để tập trung nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo; tư vấn giúp xã thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là việc xây dựng quy ước và xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại các bản, cải thiện môi trường, xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Ðặc biệt, hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh còn tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho hộ nghèo, người có uy tín, học sinh có hoàn khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng bò cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng 5 con bò sinh sản cùng gần 40 suất quà cho hộ nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Mặt khác, Ủy ban MTTQ tỉnh còn kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trao tặng hơn 200 suất quà cho hộ nghèo, học sinh của xã với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong tháng 10 vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 2 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà 20 triệu đồng) cho hộ nghèo trong xã. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh còn quan tâm giúp đỡ xã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vận động bà con trong xã không tin, không nghe theo kẻ xấu, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, không mắc tệ nạn xã hội.

Quan tâm giúp đỡ xã nghèo Sá Tổng bằng cả tinh thần và trách nhiệm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xã thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động giúp đỡ xã nghèo trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo... Qua đó, giúp xã Sá Tổng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, từng bước thực hiện được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận

Tin khác