Mường Nhé chú trọng nâng cao chất lượng lao động

09:28 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 3800 In bài viết

ĐBP - Những năm qua huyện Mường Nhé đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người lao động. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện.

Người dân bản Tá Miếu, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) được hỗ trợ giống và tập huấn kỹ thuật chăm sóc gia súc. Ảnh: C.T.V

Ước đến hết năm 2020, huyện Mường Nhé có khoảng 47,3 nghìn người, trong đó, dân số trong độ tuổi lao động gần 25 nghìn người (gần 53% tổng dân số). Tuy nhiên, do chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên sau mỗi mùa vụ đa số người lao động không có việc làm thường xuyên. Vì vậy, để tạo việc làm cho người lao động, giúp người dân ổn định cuộc sống, huyện Mường Nhé đã chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách về giải quyết việc làm và giảm nghèo tới người dân. Ðặc biệt tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 23/3/2012 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XII) về việc nâng cao, phát triển nguồn nhân lực; trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số để từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Mường Nhé đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể về giải quyết việc làm cho người lao động như: Mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của thị trường và nguyện vọng của người lao động; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho người lao động vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất. Huyện cũng tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh để tư vấn, giới thiệu cho lao động trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi xuất khẩu lao động. Ðồng thời xây dựng các làng nghề, hợp tác xã, khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương.

Theo ông Cà Văn Lả, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường Nhé, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp những năm qua công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện tạo việc làm mới cho 4.250 lao động, bình quân 850 lao động. Mỗi năm trung bình huyện cung ứng cho các công ty, doanh nghiệp gần 200 lao động có thu nhập ổn định và đào tạo cho 460 lao động. Bên cạnh đó, tổ chức xuất khẩu 20 lao động đi làm việc tại nước ngoài (tăng 10 lao động so với năm 2015). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng từ nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 45% tổng số lao động trên địa bàn huyện (năm 2015 tỷ lệ này chỉ đạt 19,7%) và tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ nghề sơ cấp trở lên đạt 25,7%.

Mục tiêu của huyện Mường Nhé đến năm 2025, mỗi năm tạo việc làm mới cho 800 lao động, trong đó 200 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng đạt 50%. Ðể đạt được mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, định hướng cho người dân lựa chọn nghề, việc làm phù hợp điều kiện gia đình. Các phòng chuyên môn huyện phối hợp các xã tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân; điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về đào tạo nghề, giải quyết việc làm từng năm. Cùng với đó khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; quan tâm hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa... Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đa dạng hóa các ngành nghề nhằm tạo việc làm mới cho lao động địa phương.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác