Hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc

08:57 - Thứ Sáu, 04/12/2020 Lượt xem: 5580 In bài viết

ĐBP - Xác định thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. Những năm qua tỉnh Ðiện Biên luôn chú trọng từng bước triển khai hiệu quả các chính sách của Ðảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc. Ðến nay, đời sống của đại bộ phận đồng bào đã có sự đổi thay tích cực, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi “thay da đổi thịt” từng ngày.

Một góc bản Lả Chà, xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) - nơi có gần 400 người dân tộc Cống sinh sống. Ảnh: văn thành chương

Ðiện Biên có 19 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chỉ chiếm khoảng 17,38%, dân tộc Mông chiếm đa số với 38,12%, dân tộc Thái 35,69%, còn lại là các dân tộc khác. Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, có khoảng 85% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nông thôn, một số dân tộc sống rải rác, không thành nhóm nên gặp nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Bên cạnh đó, do còn ảnh hưởng của một số phong tục, tập quán lạc hậu, dân trí không đồng đều, họ sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tự cung tự cấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tế đó, những năm qua tỉnh Ðiện Biên đã tập trung nhiều giải pháp, chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo như: Chương trình 30a; Chương trình 135; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và ưu tiên các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Ðồng thời, tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như, làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế… Bên cạnh đó, chú trọng triển khai hiệu quả, đúng đối tượng chính sách về hỗ trợ các loại cây, con giống phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất; khuyến khích nhân rộng các mô hình giảm nghèo...

Cùng với đó là triển khai Ðề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Ðề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân cộc Cống, dân tộc Si La của tỉnh Ðiện Biên. Ðến nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào cơ bản đã có nhiều đổi thay tích cực, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Ðại đa số đồng bào đã được tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và thông tin. Từ việc triển khai các chính sách hỗ trợ đảm bảo minh bạch, dân chủ trong các nội dung, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên hệ thống chính trị ở cơ sở cũng được củng cố tạo được lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Cộng đồng dân tộc Cống ở bản Lả Chà, xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) là một trong những đối tượng được hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người. Cả bản có 79 hộ, đều là dân tộc Cống với gần 400 nhân khẩu. Trước đây đời sống của đồng bào rất khó khăn, sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp, kinh tế phụ thuộc vào nương, rẫy với cách thức trồng trọt thủ công, lạc hậu nên cho năng suất thấp. Bà Vàng Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Pa Tần cho biết, trước đây 100% người dân ở bản Lả Chà thuộc diện đói nghèo; trong đó nhiều hộ thiếu đói từ 4 - 6 tháng. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; đặc biệt là triển khai các dự án, chương trình trọng điểm, nhờ đó, người dân đã có điện, đường, trường, cầu treo qua suối, tạo tiền đề vững chắc phát triển mọi mặt đời sống. Ðến nay bản làng có nhiều khởi sắc, đời sống của bà con được nâng lên, hộ nghèo giảm xuống còn gần 50%, cơ bản không còn hộ đói, đời sống vật chất và tinh thần đổi thay rõ rệt.

Có thể thấy các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng giúp đồng bào các dân tộc từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.

Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác