Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cấp cơ sở

09:13 - Thứ Tư, 09/12/2020 Lượt xem: 3742 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) cấp cơ sở (cấp xã) được huyện Ðiện Biên coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp cơ sở.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Thanh Xương  (huyện Ðiện Biên) giải quyết hồ sơ cho người dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc CCHC, Ðảng bộ, chính quyền xã Thanh Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương cho biết: Ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành kế hoạch về CCHC với mục tiêu “xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân”. Xã đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Các cuộc họp, hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh… nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Cùng với đó, xã thường xuyên tự kiểm tra trong nội bộ. Qua quá trình kiểm tra đã nhận ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong cải cách TTHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. UBND xã đã cập nhật kịp thời các TTHC đã được bổ sung, thay thế, sửa đổi; niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã với 11 lĩnh vực tại phòng tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết, công khai đầy đủ mức thu phí, lệ phí và lịch tiếp công dân để mọi người dân biết và thực hiện.

Năm 2020, xã đã cử 1 công chức đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho 5 người; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 30 người, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ đó, việc giải quyết TTHC qua bộ phận “Một cửa” đã được thực hiện nhanh hơn, giảm chi phí, phiền hà cho tổ chức, công dân, được nhân dân ủng hộ. Hiện nay 100% TTHC của xã được thực hiện theo cơ chế “Một cửa”; năm 2020 tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận qua bộ phận “một cửa” là 6.353 hồ sơ và đều được giải quyết trước và đúng hạn.

Ðối với xã Mường Nhà, Ðảng ủy, chính quyền xã đã chọn cải cách TTHC là khâu đột phá với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”; tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

Ông Lò Văn Biển, Chủ tịch UBND xã Mường Nhà cho biết: Thời gian qua, xã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, như: Cắt giảm thủ tục rườm rà hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền về nội dung cải cách đã giảm bớt được một số thủ tục không cần thiết, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, công sức của các tổ chức, người dân. Ðồng thời nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế, kỷ luật liên quan đến tiếp nhận, giải quyết TTHC. Năm 2020, xã đã niêm yết công khai 11 lĩnh vực với 136 TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận 2.550 hồ sơ, đến nay đã giải quyết 100% đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng. UBND xã cũng tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các ý kiến đánh giá đều hài lòng với thái độ phục vụ và kết quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác CCHC ở cấp xã trên địa bàn huyện Ðiện Biên ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại TTHC. Ðến nay, các xã trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC cấp xã thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận

Tin khác