Điện Biên trồng mới 31.460 cây hoa ban

15:49 - Thứ Năm, 18/02/2021 Lượt xem: 2150 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa ban, hoa anh đào trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; đến nay trên các tuyến phố, đường chính, đường nhánh, các điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, khuôn viên công sở, trường học… của tỉnh đã trồng mới 31.460 cây hoa ban (theo hình thức trồng phân tán).

Thanh niên huyện Điện Biên rào bảo vệ cây hoa ban sau khi trồng. Ảnh: C.T.V

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 11 sở, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách được giao hoặc huy động đóng góp từ tổ chức, cá nhân trồng mới 29.025 cây hoa ban; 2.435 cây hoa ban được trồng từ kinh phí dịch vụ môi trường rừng chưa xác định được đối tượng chi năm 2019. Ngoài ra huyện Điện Biên và Tủa Chùa còn trồng mới gần 21,6ha (6.002 cây) hoa ban tập trung từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong bảo vệ và phát triển cây hoa ban, góp phần tạo điểm nhấn quảng bá, thu hút du khách, phát triển du lịch Điện Biên.

Gia Kiệt
Bình luận