Nậm Pồ xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả

09:34 - Thứ Hai, 29/03/2021 Lượt xem: 4291 In bài viết

ĐBP - Với phương châm xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả, những năm qua, huyện Nậm Pồ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay góp sức cải cách thủ tục hành chính, với quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên bảng xếp hạng giữa các huyện, thị, thành phố.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” huyện Nậm Pồ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hàng năm UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Thông tư số 02/2017/TT/VPCP của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, các phòng ban, UBND các xã theo đúng quy định. Tuyên truyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong năm 2020, UBND huyện đã ban hành 83 văn bản chỉ đạo cải cách hành chính về các lĩnh vực: Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức… Với các mục tiêu đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch việc thực hiện thủ tục hành chính của các phòng, ban, UBND các xã nhằm xây dựng chính quyền thân thiện công sở vì dân phục vụ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng của địa phương. Công tác cải cách thể chế được huyện quan tâm thực hiện, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu tốt việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Các ngành, như: Tư pháp, y tế, văn hóa xã hội tích cực tham mưu cho huyện ban hành các quy định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành đúng thời hạn; các văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp một cách khoa học, tạo điều kiện cho việc tra cứu thực hiện khi giải quyết các thủ tục hành chính từ huyện đến cơ sở.

Nhằm đổi mới hiện đại hóa nền hành chính đảm bảo nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm huyện Nậm Pồ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin từ huyện đến cấp xã; 15/15 xã trên địa bàn huyện đã kết nối mạng internet. Thực hiện cập nhật và đăng tải đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện. Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, “một cửa” điện tử liên thông được đưa vào sử dụng; hồ sơ được giải quyết đúng hạn, minh bạch tránh phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phần mềm DVC trực tuyến đã được UBND huyện đầu tư và triển khai đến 15/15 xã. Tạo điều kiện 100% cơ quan Nhà nước từ cấp xã trở lên kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia; Trang thông tin điện tử của huyện liên kết với Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và nhiều website. Ðảm bảo trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước, tối thiểu 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đạt kết quả cao. Năm 2020 không có hồ sơ giải quyết quá hạn. UBND huyện Nậm Pồ được xếp loại xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính.

Anh Lò Văn Sinh (người dân xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ) đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” UBND huyện Nậm Pồ chia sẻ: Người dân chúng tôi thấy hài lòng khi đến liên hệ làm việc tại huyện. Nhiều thủ tục hành chính đã được giảm bớt so với trước đây, thời gian giải quyết cũng nhanh hơn. Cán bộ hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình, không có thái độ thờ ơ với người dân đến giao dịch…

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Thời gian qua, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính từng bước được đầu tư; tuy nhiên hiện nay huyện còn 4/15 xã chưa được đầu tư trụ sở (đang làm việc tại trụ sở tạm). Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng được phần đa yêu cầu nhiệm vụ, còn thiếu những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi… Thời gian tới để hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả huyện tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; niêm yết công khai đầy đủ kịp thời các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác