Đề xuất quy định mới về kết hợp quân dân y

04:53 - Thứ Tư, 28/06/2017 Lượt xem: 2387 In bài viết
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quân và dân y trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân và lực lượng vũ trang; sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp về y tế.

Bộ Y tế cho biết, kết hợp quân dân y là sự kết hợp giữa lực lượng quân y và lực lượng dân y nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng y tế chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và bộ đội. Kết hợp quân dân y là một đặc trưng của y tế Việt Nam, là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về công tác y tế.

Nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác kết hợp quân dân y đang được quy định rải rác ở nhiều văn bản khác nhau. Các văn bản chỉ đạo riêng về công tác kết hợp quân dân y có các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai công tác kết hợp quân dân y trong khám bệnh, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thực hiện, các Thông tư trên đã không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của Ngành Y tế, tổ chức biên chế của các đơn vị quân đội, địa phương và sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế trong điều kiện mới. Nhiều nội dung quy định trong Thông tư có liên quan đến hai Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các địa phương vượt thẩm quyền quy định của Bộ Y tế nên cần Chính phủ quy định để thống nhất thực hiện.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần củng cố, nâng cao hiệu lực chính sách kết hợp quân dân y, Bộ Y tế thống nhất với Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Nghị định về công tác kết hợp quân dân y nhằm tăng cường công tác kết hợp quân dân y bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Dự thảo Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y gồm 10 chương, 33 điều. Trong đó, đề xuất rõ quy định về Ban quân dân y các cấp; kết hợp quân dân y trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế; trong khám, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm y tế phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; củng cố y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học...

Nguyên tắc kết hợp quân dân y

Theo dự thảo, kết hợp quân dân y phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1- Tuân thủ đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 2- Hoạt động kết hợp quân dân y được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quân y và dân y; 3- Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội và y tế gắn với xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; 4- Phát huy sức mạnh tổng hợp của quân y, dân y và lực lượng quân đội trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, bộ đội và xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế; 5- Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm chính xác, công khai và minh bạch.

Thúy Biên (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác