Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế

08:40 - Thứ Hai, 10/07/2017 Lượt xem: 4710 In bài viết
ĐBP - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1838/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7/2017) với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”.

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm Y tế; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung phát tin, bài, thông điệp tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn khẩu hiệu trên các đường phố chính, khu vực đông dân cư với các nội dung, như: Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; sức khỏe cộng đồng gắn với bảo hiểm y tế toàn dân…

Các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 1/7 - 31/12/2017.

Phạm Quang
Bình luận