Video

Xứng đáng là “điểm tựa” bản làng

Thứ Hai, 20/08/2018 09:49 Lượt xem: 5365 In bài viết

ĐBP - Với tinh thần trách nhiệm, thời gian qua, đội ngũ người uy tín trên địa bàn tỉnh đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Họ xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bản làng văn hóa, nông thôn mới nơi biên giới.

Trong một lần cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đến bản Lói 1, xã Mường Lói (huyện Điện Biên) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, chúng tôi được gặp ông Lò Văn Thi (SN 1961) – một trong những đại biểu người có uy tín được tôn vinh trong chương trình “Điểm tựa bản làng” năm 2018. Với trách nhiệm của một người có uy tín, ông Thi đang đi đến từng hộ gia đình trong bản để tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Người dân địa phương rất coi trọng lời nói, những việc làm của ông Thi; bởi ông luôn đi đầu trong các phong trào đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động. Là người gần gũi, hòa đồng với bà con nên bất kể khi nào bản có việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn… ông Thi đều có mặt để hòa giải; nhờ vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Trong vai trò của người có uy tín nơi phên dậu Tổ quốc, ông Thi luôn sát cánh cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền kích động của kẻ xấu, kiên quyết không tham gia phá rừng làm nương, gây mất trật tự an ninh trong khu dân cư và triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, ông Thi đã kịp thời phản ánh, có nhiều đề xuất quý báu để cấp ủy, chính quyền xã và Đồn Biên phòng có biện pháp giải quyết thấu đáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bằng kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ những người có uy tín đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở, xử lý mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Dù tuổi đã cao, song ông Hạng Dụ Chúng (78 tuổi) ở bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) vẫn luôn phát huy được vai trò tiên phong của người có uy tín trong việc tuyên truyền, phổi biến và giáo dục pháp luật cho dân bản. Với tiếng nói, hành động của một người có uy tín, ông Hạng Dụ Chúng đã dẫn dắt, định hướng giúp bản, chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Đồng thời, thuyết phục nhân dân tin tưởng theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nghiêm túc thực hiện quy ước, hương ước của bản, xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa nơi biên cương.

Đó chỉ là 2 tấm gương người uy tín điển hình có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có gần 1.500 người có uy tín. Họ cũng rất tích cực tham gia vào việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Đồn Biên phòng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối trật tự an ninh tại cơ sở; vận động nhân dân đề cao cảnh giác, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Để phát huy khả năng đóng góp của người có uy tín vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy cao nhất vai trò, vị trí của mình, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Những đóng góp quan trọng của những người có uy tín trong toàn tỉnh đã góp phần củng cố nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên toàn tuyến biên giới nơi cực Tây của Tổ quốc.

Phạm Quang