Video

Học và làm theo Bác ở Đồn Biên phòng Mường Pồn

Thứ Năm, 31/01/2019 09:18 Lượt xem: 5724 In bài viết

ĐBP - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể găn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã thực hiện đồng bộ 6 biện pháp công tác biên phòng; mỗi cán bộ, chiến sỹ xây dựng cam kết xác định viejc làm cụ thể với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nâng cao ý thức sử dụng thời gian hiệu quả, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới địa bàn đóng quân.

Tấm bảng theo dõi thi đua này được gắn ở vị trí trang trọng tại đơn vị. Hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều được chấm điểm cụ thể để đánh giá thi đua. Điểm thi đua của từng cá nhân được xác định bằng chính kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Pồn luôn xác định việc triển khai thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải theo phương châm “học đi đôi với làm theo”, lấy “làm theo” là thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa tu dưỡng đạo đức lối sống với việc rèn luyện tư thế tác phong, ứng xử văn hoá của quân nhân; giải quyết tốt mối quan hệ nội bộ, quan hệ quân dân. Đối với nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Pồn luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con; thực hiện mô hình chăn nuôi, trồng rau xanh để  bà con học tập. Quân y đơn vị còn phối hợp với y tế địa phương tham gia các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ, chiến s trong đơn vị luôn tích cực, chủ động trong các hoạt động; từ khâu quán triệt, xây dựng kế hoạch đến tổ chức luyện tập các phương án đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tình hình địa bàn, xây dựng mạng lưới, cơ sở bí mật để chủ động nắm tình hình từ xa; kịp thời phát hiện các vấn đề xảy ra trên biên giới, địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đồn Biên phòng Mường Pồn đã giúp đơn vị huy động được sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồn Biên phòng Mường Pồn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá là tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phạm Quang