Video

Dạy giỏi, rèn nghiêm ở Trường Quân sự tỉnh

Thứ Ba, 28/05/2019 09:09 Lượt xem: 7025 In bài viết

ĐBP - Là trung tâm huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng của tỉnh, có chức năng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng cho các đối tượng trên địa bàn; những năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

Đến trường Quân sự tỉnh, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Dạy giỏi, rèn nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy không chỉ là khẩu hiệu mà bằng kết quả thực tiễn của mỗi cán bộ, giáo viên, học viên Trường Quân sự tỉnh. Trên đỉnh điểm cao 745, các học viên lớp đào tạo chuyên ngành quân sự Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đang thực hành ôn luyện nội dung nhận biết và bố trí một số loại mìn vướng nổ. Dù còn nhiều lúng túng nhưng với sự hướng dẫn tỉ mỉ của giảng viên, học viên dần thuần thục từng thao tác thực hành. Trải qua những giờ học không chỉ là kiến thức lý thuyết mà cả những kỹ năng, thao tác thực hành, các học viên  của Trường Quân sự tỉnh tích lũy thêm kiến thức, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn địa phương, cơ sở trong công tác quốc phòng, quân sự - an ninh, các khoa, ban trong trường đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo toàn khóa theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, sát yêu cầu huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức xây dựng tiến trình biểu, chương trình huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng cụ thể, khoa học. Nhà trường còn bố trí tăng thời gian nghiên cứu thảo luận cho các môn học lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước và công tác Đảng, công tác chính trị và nội dung huấn luyện ngoài trời. Do đó nhận thức của học viên được nâng lên một bước, khi học xong trở về cơ quan, đơn vị, cơ sở đều đảm đương và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Ngoài phương pháp giảng dạy tích cực, quan điểm của nhà trường là phải gắn lý thuyết với thực hành và kết hợp với xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; thực hiện nguyên tắc 3 thực chất “dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất” nên chất lượng đào tạo ngày càng nâng lên.

Ngoài các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng có tính chất ổn định là cán bộ quân sự phường, xã đội, cán bộ chuyên trách tự vệ, trung đội trưởng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, nhà trường còn bồi dưỡng các đối tượng thường xuyên khác, như: cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền cơ sở, huấn luyện các đơn vị tự vệ của một số ngành, cơ sở. Vì vậy, với phương châm đào tạo "Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên sâu", nhà trường đã từng bước hoàn thiện nội dung chương trình cho từng đối tượng có tính hệ thống từ thấp đến cao, có lượng kiến thức phù hợp tương ứng theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo sát với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương.

Từ giảng đường quân sự này, học viên được trang bị những kiến thức quân sự - quốc phòng bổ ích. Đó là điều kiện cần thiết để mỗi học viên khi trở về địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đi vào nền nếp. Và họ sẽ trở thành những cán bộ quân sự cơ sở có kiến thức quân sự, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quân sự - quốc phòng địa phương vững mạnh; góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời kỳ mới.

Phạm Quang