Video

Ông Lò Văn Mừng tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII

Thứ Hai, 01/07/2019 13:08 Lượt xem: 8970 In bài viết

ĐBP - Hôm nay (1/7), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 bước sang ngày làm việc thứ 2 và cũng là phiên làm việc cuối cùng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày tại Đại hội đã chỉ rõ: 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động của MTTQ hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư, triển khai có kết quả các cuộc vận động; các phong trào thi đua yêu nước huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh khóa XI đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu vượt ở mức cao, như: Hoạt động của MTTQ các cấp vượt từ 10 – 23,11%; phối hợp với các cấp, ngành vận động xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa vượt từ 3,12 – 11,8%...

Các phát biểu, tham luận do lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu trình bày tại đại hội cũng đã nêu bật và làm rõ thêm những kết quả, cũng như quá trình phối hợp thực hiện trên các mặt công tác, như: Công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ tỉnh; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phối hợp triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; công tác giám sát xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của MTTQ các cấp trong tỉnh đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới thời gian qua; trong đó các đồng chí cũng nhấn mạnh một số kết quả, tiêu biểu, nổi bật, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ qua đã thêm một lần khẳng định, sức mạnh của MTTQ Việt Nam là ở từng địa bàn khu dân cư, từng gia đình, người dân. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, cũng như khó khăn, thách thức từ những phân tích tình hình trong nước, quốc tế và đặc thù của địa phương, trên cơ sở đó đồng chí gợi ý một số nội dung mà tỉnh cần quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Với mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển”, Đại hội đã thống nhất thông qua 5 chương trình hành động, với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại đại hội, 73 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII đã chính thức ra mắt; đồng thời thể hiện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu đã đề ra. Với sự thống nhất cao, tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, đồng chí Lò Văn Mừng tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hà Linh – Phạm Quang