Video

Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ Sáu, 06/12/2019 11:19 Lượt xem: 5389 In bài viết

ĐBP - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, hôm nay (6/12), kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV đã bế mạc, với việc hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Cùng với việc xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách và các nội dung khác của kỳ họp thường lệ cuối năm, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tính dân chủ, khách quan và trách nhiệm để thảo luận, thống nhất cao, quyết nghị thông qua 24 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Trong đó, nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương; liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng, đời sống dân sinh và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Cụ thể như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ...

Đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của đại biểu, phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề được quyết định, thông qua tại kỳ họp lần này. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các cấp, ngành, các vị đại biểu và cử tri trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện để phát huy cao nhất hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua trong đời sống.

Hà Linh – Phạm Quang