Video

Thi đua yêu nước tạo động lực phát triển

Thứ Sáu, 25/09/2020 16:14 Lượt xem: 9915 In bài viết

ĐBP - Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 đã diễn ra trong 2 ngày 24-25/9. Hơn 300 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm qua đã về dự Đại hội.  

Với nội dung phong phú, thiết thực, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, rộng khắp và tạo được khí thế thi đua sôi nổi, như: Sản xuất, kinh doanh giỏi, bảo vệ đường biên, mốc giới; lao động giỏi lao động sáng tạo; dạy tốt, học tốt... Nhiều phong trào đã tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Một trong những phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện phong trào thi đua về xây dựng NTM đã góp phần đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, dần xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp... Đồng thời, huy động các nguồn lực từ xã hội để xây dựng nông thôn mới của địa phương, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Với sự đóng góp tích cực của những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; đến nay, toàn tỉnh đã có 32 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với các phong trào thi đua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực cổ vũ nông dân các dân tộc thay đổi nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Từ thực tiễn của phong trào hàng năm có trên 1.000 hộ nông dân thoát nghèo và hàng trăm hộ trở thành hộ khá, giàu. Giai đoạn 2015 - 2020, nông dân các dân tộc trong tỉnh đã tham gia đóng góp tiền, công lao động, hiến đất xây dựng nhà văn hoá, làm đường giao thông liên thôn, liên bản trị giá trên 43 tỷ đồng; có trên 52.000 hộ nông dân đạt gia đình văn hoá, 715 thôn, phố, bản văn hoá. Những hoạt động trên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2015 -2020. Trong đó nổi bật là kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 6,8%/năm (vượt mục tiêu nghị quyết đề ra); GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 38 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong 5 năm qua giảm bình quân gần 3,5%/năm, đến nay còn hơn 30%. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác, đối ngoại ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc và toàn diện mà cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thi đua sôi nổi, hưởng ứng, tham gia tích cực và hiệu quả các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh ta đặt ra 16 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó, tập trung thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Phạm Quang