Huy động tiền gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo

Thứ Sáu 9:15 30/06/2023

ĐBP - Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, hệ thống Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai việc huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm bổ sung nguồn vốn; tạo cơ hội giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện về tài chính đầu tư phát triển kinh tế. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng CSXH; qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo, cán bộ huyện Điện Biên hưởng ứng Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo năm 2023.

Hiện nay, việc huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng CSXH được thực hiện qua 2 hình thức: Huy động tiền gửi tiết kiệm qua các Tổ tiết kiệm vay vốn và huy động tiền gửi của tổ chức, các nhân. Trong đó, để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, vừa qua, Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động để các khách hàng chung tay gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo. Với mục tiêu bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay để phát triển kinh tế, cách đây hơn 2 tháng, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo năm 2023”. Và cũng chỉ sau ngày phát động 1 tháng, Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên đã huy động được hơn 3 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Ông Nông Quang Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên cho biết: Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên đã phát huy được hiệu quả to lớn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, trên tinh thần chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Sự chung tay gửi tiền của mỗi tổ chức, cá nhân sẽ tạo nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trên tinh thần chung sức đồng lòng vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ngoài việc huy động vốn từ tiền gửi của các tổ chức, các nhân, Ngân hàng CSXH huyện Mường Nhé còn huy động tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 161 Tổ tiết kiệm và vay vốn và các tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy ước của Tổ với số dư đạt hơn 3,7 tỷ đồng, tăng 275 triệu đồng so với đầu năm 2023. Còn tiền gửi tiết kiệm dân cư, đến hết tháng 5/2023, Ngân hàng CSXH huyện Mường Nhé cũng huy động được hơn 1 tỷ (chưa tính đến tiền chi trả DVMTR)… Ông Mào Văn Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Mường Nhé cho biết: Mường Nhé là huyện miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí, đời sống nhân dân còn hạn chế nên việc huy động tiền gửi cũng không đơn giản. Thế nhưng để huy động tiền gửi tiết kiệm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, chúng tôi đã phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng qua các buổi sinh hoạt tổ, sinh hoạt chi hội và họp bản… Từ nguồn vốn đó sẽ vừa bổ sung nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và vừa nâng cao ý thức tiết kiệm cho khách hàng…

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên hướng dẫn cho cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện các thủ tục gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng.

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nên ngoài nhiệm vụ truyền tải nguồn vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, những năm qua, Ngân hàng CSXH tỉnh cũng như Phòng giao dịch các địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng với Mặt trận Tổ quốc và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền và triển khai nhận tiền gửi tiết kiệm trên địa bàn nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh luôn duy trì, thực hiện tốt công tác tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm với số dư tiền gửi tiết kiệm hiện đạt 419,3 tỷ đồng (tăng 148,9 tỷ đồng).

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm đến các hoạt động vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mong rằng các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu ý nghĩa của chương trình tiết kiệm và tiếp tục nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm chia sẻ, góp sức của các tổ chức, cá nhân để bổ sung thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi giúp người nghèo có cơ hội đầu tư sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, xây nhà ở… sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.