Đảng bộ Quân sự tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba 18:25 06/06/2023

ĐBP - Chiều nay (6/6), Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, nổi bật là: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp sát thực tiễn; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Tổ chức thành công 1 cuộc diễn tập phòng thủ cấp tỉnh 1 bên, 3 cấp; chỉ đạo 5 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 2 huyện, diễn tập phòng thủ cấp xã đạt 69/129 xã. Đến nay đã hoàn thành 29/40 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá những yếu tố tác động đến việc thực hiện nghị quyết Đại hội; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện các chỉ tiêu và chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình thực hiện. Đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề về công tác xây dựng các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình địa bàn, nhất là những điểm nóng về quốc phòng - an ninh; chủ động tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định rõ nội dung, thời gian, lộ trình và phân công các đồng chí cấp ủy, chỉ huy phụ trách từng mặt công tác để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tham gia ý kiến tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá, làm rõ nội dung “quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Chương trình “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cần tăng cường công tác phối hợp giữa quân đội với cấp ủy chính quyền địa phương; làm rõ nguyên nhân công tác quy hoạch, xây dựng các công trình trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương còn chậm; cơ chế quản lý đất đai trong khu vực đất quốc phòng. Tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, chuẩn bị tốt các sự kiện kỷ niệm của Nhà nước, của tỉnh, như: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh… Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quân đội.

Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 7/5/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021-2025. Xây dựng, hoàn thành các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Triển khai tốt nhiệm vụ tuyển quân hằng năm bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng luật. Chỉ đạo hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tủa Chùa gắn với diễn tập phòng thủ dân sự; diễn tập ứng phó bão lụt - tìm kiếm cứu nạn đúng kế hoạch; hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập cấp cơ sở (trước năm 2025). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tăng cường hoạt động tập huấn cán bộ, giao lưu, kết nghĩa, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin với tỉnh Phoong sa ly, Luông phra băng (CHDCND Lào); xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là  chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 17 và Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.