Dân quân, tự vệ thực hiện dân vận cơ sở

Thứ Tư 15:36 02/08/2023

ĐBP - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) là một trong những nhiệm vụ luôn được Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Lực lượng DQTV huyện Mường Chà tham gia xây dựng nhà “3 cứng” cho người dân bản Huổi Lèng, xã Huổi Lèng. Ảnh: C.T.V

Ðến nay, toàn tỉnh đã củng cố 284 cơ sở DQTV. Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng này gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức, động cơ thi đua đúng đắn; 100% DQTV xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức tiến hành công tác vận động quần chúng.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, từng đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng DQTV tiến hành công tác dân vận với nhiều cách làm sáng tạo. Ðặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Lực lượng DQTV tích cực phối hợp tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về đường lối của Ðảng, chính sách, luật pháp Nhà nước, các quy định của địa phương. Cùng với triển khai đưa các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về công tác dân vận vào cuộc sống, lực lượng DQTV đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Ðơn vị dân vận tốt”. Tổ chức các hoạt động lao động giúp dân, tham gia các phong trào do Ðảng, Nhà nước, quân đội, địa phương phát động; tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên tặng quà gia đình chính sách, người có công. Nhiều địa phương đã xây dựng những mô hình DQTV làm công tác dân vận hiệu quả, như mô hình: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo... tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên. Lực lượng DQTV đã trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị; xóa đói, giảm nghèo; làm công tác chính sách, hậu phương quân đội; phòng, chống mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn; tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới... Nhờ làm tốt công tác dân vận, lực lượng DQTV đã góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã huy động trên 1.200 lượt DQTV tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; huy động hơn 600 lượt người phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, đã huy động 1.416 lượt DQTV với gần 12.500 lượt ngày công tham gia các tổ chốt phòng chống dịch, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Hàng nghìn lượt DQTV phối hợp với các địa phương, tổ chức đoàn thể làm nhà cho người nghèo, vận động nhân dân hiến đất làm đường. Ðặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, hàng nghìn kilômét đường, kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa được lực lượng DQTV tham gia, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện. Nhiều tuyến đường đến thôn, bản vùng cao được lực lượng DQTV tham gia mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Thông qua công tác dân vận, lực lượng DQTV đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Lực lượng DQTV đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng vũ trang, khẳng định hiệu quả và vai trò của công tác vận động quần chúng tại địa phương. Có thể khẳng định, công tác dân vận của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Ðảng, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng DQTV đã giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương.