Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Sáu 12:48 22/03/2024

Sáng 22-3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho các lực lượng. 

Tham gia kiểm tra còn có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra trang phục của các lực lượng. 
Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành.
Các khối thực hiện diễu binh, diễu hành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành. 

Nội dung kiểm tra, gồm: Hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành; nơi ăn, ở của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Theo đánh giá, trong thời gian ngắn luyện tập, các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập và khẳng định, mục đích của việc kiểm tra huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) nhằm thống nhất về nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện diễu binh, diễu hành, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt kết quả cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị sâu sắc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời biểu dương sức mạnh của LLVT, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để nhiệm vụ luyện tập đạt kết quả cao, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, các lực lượng tham gia luyện tập quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; các đồng chí cán bộ chỉ huy, quản lý cần xác định được huấn luyện các khối diễu binh, diễu hành vừa là vinh dự tự hào vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với Quân đội và đất nước. Vì thế, cần phát huy tốt ý thức, tinh thần trách nhiệm trong luyện tập và chấp hành kỷ luật; tập trung cao độ, nắm chắc nội dung, yêu cầu của hoạt động diễu binh, diễu hành, nhất là các nội dung về tổ chức đội hình khối, phương pháp huấn luyện diễu binh và phương pháp duy trì khối luyện tập; tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng, bảo đảm thống nhất.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý, Ban Tổ chức và các đồng chí cán bộ huấn luyện thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ xây dựng chính quy, thực hiện tốt nội quy, quy định của Ban tổ chức diễu binh, diễu hành; điều hành các khối luyện tập đúng chương trình, thời gian và kế hoạch đã xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Đối với các đồng chí cán bộ quản lý, cán bộ huấn luyện, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, vận dụng phương pháp huấn luyện và truyền đạt tốt nhất kiến thức, kỹ năng để cán bộ, chiến sĩ trong khối nắm chắc nội dung, yếu lĩnh động tác. Kết thúc mỗi buổi tập, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, chính xác, kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức tập luyện đạt kết quả tốt hơn. Làm tốt công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng chặt chẽ, khách quan, chính xác, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong huấn luyện và rèn luyện. Các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo điều kiện và bảo đảm tốt nhất về sân bãi, cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành…