Nậm Pồ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Sáu 7:09 07/10/2022

ĐBP - Với nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, huyện Nậm Pồ đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Phìn Hồ tham dự buổi sinh hoạt chi bộ, tại Chi bộ bản Đề Bua. 

Là huyện biên giới, với 96,32% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm gần đây dù đã hoàn thành mục tiêu không còn bản “trắng” đảng viên nhưng đến nay huyện Nậm Pồ vẫn còn 11 bản chưa có chi bộ. Theo đánh giá của Huyện ủy Nậm Pồ hiện nay chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở trên địa bàn huyện vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế. Các chi bộ chưa chú ý sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt sơ sài, chậm đổi mới, chưa lãnh đạo toàn diện và ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, trước thực tiễn khó khăn, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đặc biệt, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Kết luận 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Gắn sinh hoạt chi bộ với quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Nậm Pồ hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 2.805 đảng viên. Huyện ủy tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đảng viên; kiểm tra thẩm định, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, phát hiện những đảng viên suy thoái, vi phạm tư cách đảng viên để kịp thời đưa ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Huyện ủy phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng. Phối hợp với đảng ủy các xã lựa chọn một số chi bộ thôn, bản để tổ chức sinh hoạt mẫu; sau sinh hoạt tổ chức rút kinh nghiệm, từ việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, quy trình, phương pháp điều hành, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Đồng thời, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ. Trên cơ sở phụ trách và dự sinh hoạt cùng các chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên nắm được tình hình ở cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ chính trị. Từ đó, cùng với cấp ủy đề ra giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng sinh hoạt; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót và phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngoài ra, huyện Nậm Pồ đã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tháng 4/2022, Đảng ủy xã Phìn Hồ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tại Chi bộ bản Pháng Chủ. Tham dự sinh hoạt có Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn bản. Sau sinh hoạt tổ chức rút kinh nghiệm từng khâu, từng việc, đánh giá thực tiễn, phát huy được dân chủ, trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ. Ông Hồ Chử Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phìn Hồ chia sẻ: “Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt rõ ràng, cụ thể, tập trung đi sâu vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm. Đặc biệt, bí thư chi bộ phải quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Mỗi đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo hàng tháng của chi bộ; từ đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Có thể khẳng định, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Nậm Pồ đã và đang tạo nguồn sinh khí mới cho các tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở. Tuy nhiên, để chi bộ thực sự vững mạnh, mỗi đảng viên phải tự giác, tự rèn luyện, tích cực tham gia, thực hiện tốt các nội dung để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nơi mình đang công tác, sinh sống.