Ban Pháp chế thẩm tra văn bản trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh

Thứ Hai 12:48 10/07/2023

ĐBP - Sáng 10/7, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức thẩm tra báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV.

Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) Lò Thị Bích chủ trì họp thẩm tra.

Qua thẩm tra 8 báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm Ban Pháp chế, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo: Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đi vào chiều sâu; tiến độ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn chậm; thanh toán chế độ cho người làm nhiệm vụ phản ánh của công dân cấp xã chưa kịp thời.

Kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí đối với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Để nội dung phần kiến nghị của các ngành được đảm bảo, Ban Pháp chế đề nghị Tòa án Nhân dân cập nhật đầy đủ, cụ thể nội dung các tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo để Ban có cơ sở đánh giá, thẩm định. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu thống nhất lại với các ngành về số liệu, để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thẩm tra và cơ bản đồng thuận với nội dung báo cáo: Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước đối với xây dựng từng loại văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, xử lý hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025"; thông qua Đề án "Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025"; thông qua Đề án "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2023 - 2030"; thành lập mới bản Mường Nhé 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lò Thị Bích đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, sớm bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.