Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập

Thứ Năm 9:06 10/08/2023

ĐBP - Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thời gian qua, công tác này đã được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm bằng hành động, giải pháp cụ thể, như công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc đầu tư cơ sở vật chất trong giáo dục - đào tạo... qua đó nhanh chóng cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới của thời kỳ hội nhập.

Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Xây dựng thế hệ thanh niên năng động, sáng tạo

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Tỉnh đoàn tổ chức mới đây đã khẳng định, nhiều năm qua, Ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để lực lượng đoàn viên thanh niên phát triển về mọi mặt. Tại Ðiện Biên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ thi đua học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Ðiển hình như các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật…

Cùng với việc tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng lao động trẻ, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động. Hàng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên trên các lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp. Các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh sinh viên lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp. Theo thống kê, 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 71.000 buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 189 lớp với gần 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia; thường xuyên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Ðến nay, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của Ðoàn thanh niên trên 1.000 tỷ đồng, đã hỗ trợ 19.680 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm...

Anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm. Hàng năm, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại nước ngoài; khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm của đoàn viên thanh niên các trường chuyên nghiệp; tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp trao đổi và phỏng vấn online với các công ty, doanh nghiệp khu vực... qua đó không chỉ góp phần tăng thu nhập mà còn nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên.

Giúp đội ngũ trí thức rèn luyện, trưởng thành

Trong tiến trình xu thế hội nhập, đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Ðây là lực lượng có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước trên mọi lĩnh vực đời sống từ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất cho đến đưa các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống. Do vậy, những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy phải chú trọng, tăng cường thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đúng vai trò của đội ngũ trí thức; gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đúng năng lực, sở trường của trí thức. Cùng với đó, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và có chính sách thu hút, ưu đãi đối với nhân tài nhằm khai thác, phát huy tối đa năng lực trí tuệ của trí thức vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ðiển hình Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã). Dự án triển khai từ năm 2012, kết thúc vào năm 2017 đến nay có thể khẳng định đã thành công trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Ðược quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, tổ chức đảng, các trí thức đã phát huy năng lực của mình, thường xuyên bám sát cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những sáng kiến, mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từ đó được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đồng thời quy hoạch, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt tại địa phương.

Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện để trí thức trẻ khẳng định bản thân, cống hiến cho địa phương, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ trí thức lớn mạnh, phát triển. Hàng năm, toàn tỉnh tỉnh có hàng nghìn học sinh, sinh viên được tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề; nhiều cán bộ công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng…  từ đó vừa nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vừa phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Theo thống kê, 3 năm gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 300 lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm... với gần 30.000 lượt người tham gia. Nhìn chung, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở đều đạt chuẩn theo quy định, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh, góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.