Thông báo về việc tuyển dụng công chức thành phố Điện Biên Phủ

Thứ Sáu 15:56 20/05/2022

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-SNV, ngày 13/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông báo tuyển dụng công chức, như sau:

1. Chỉ tiêu Thi tuyển dụng công chức thành phố 03 chỉ tiêu, cụ thể:

STT

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu cần tuyển

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Ghi chú

1

Tham mưu công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại phòng Tư Pháp

01

Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học Luật

 

2

Tham mưu công tác Quản lý đất đai tại phòng Tài nguyên và Môi trường

01

Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

 

3

Tham mưu công tác Quản lý Môi trường, Khoáng sản tại phòng Tài nguyên và Môi trường

01

Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học chuyên ngành quản lý môi trường (hoặc) chuyên ngành quản lý đất đai

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

+ Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.

Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Cách thức tuyển dụng: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

 - Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

c) Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

c) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

5. Xác định người trúng tuyển:

a)  Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vị chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng

- Người đăng ký dự thi tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ tại phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày (bắt đầu từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 20/6/2022.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Điện Biên Phủ (Tổ dân phố 09, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ).

- Lệ phí dự thi: Lệ phí nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển

 - Thời gian thi: Dự kiến bắt đầu từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022.

  - Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ.

- Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tránh sai sót trong quá trình kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị người đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo các loại giấy tờ sau để đối chiếu: Giấy khai sinh, các loại văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; căn cước công dân; các giấy tờ chứng minh ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh (4x6).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức thành phố Điện Biên Phủ năm 2022. Mọi vướng mắc liên hệ qua phòng Nội vụ thành phố theo số điện thoại: 02153.3810.462 để hướng dẫn, giải đáp theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Điện Biên Phủ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

             CHỦ TỊCH         

Lê Tiến Dũng