Điểm mới về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thứ Tư 8:52 16/02/2022

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; từng lần phát sinh:

- Về đối tượng khai thuế từng lần phát sinh (Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 40/2021/TT-BTC): Bổ sung thêm một số đối tượng khai thuế theo từng lần phát sinh như: Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân; Cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn”; Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Trước đây: Chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp nêu trên.

- Về trách nhiệm lưu trữ hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp trong trường hợp hộ khoán có đề nghị cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh (Điều 7 Thông tư số 40/2021/TT-BTC): Bổ sung quy định về trách nhiệm của hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Trước đây: Chưa có hướng dẫn về nội dung này.

- Về sử dụng hóa đơn của hộ khoán (Khoản 2, Khoản 4, Điều 7 Thông tư số 40/2021/TT-BTC): Sửa đổi quy định về hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số, không sử dụng hóa đơn quyển. Trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 20 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

Trước đây: Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 2; khoản 3, Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì hộ khoán được sử dụng cả hóa đơn lẻ và hóa đơn quyển.

- Về hồ sơ khai thuế trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh (Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC): Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn mới đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh, hồ sơ khai thuế bao gồm:

Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư; Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán; Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hành hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp...