Khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

Thứ Tư 9:25 26/07/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban Cán sự đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Nhiều bệnh viện đang thiếu thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh. Ảnh: Thu Trang

Để khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm trên, kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và các văn bản pháp luật hiện hành.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế chỉ ra. Giám đốc, thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống bệnh dịch; tiếp tục chủ động thực hiện việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, đáp ứng cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục bám sát thực tế, thường xuyên đánh giá, tổng hợp những khó khăn về tình hình thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế một cách toàn diện, chính xác, trung thực, khách quan để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp phù hợp, sát tình hình, khả thi, hiệu quả.

Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đúng quy định, có giải pháp cụ thể để bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế giá cả hợp lý, phù hợp với quy định hiện hành, có các giải pháp phù hợp để giải quyết dứt điểm tình trạng không cung ứng được dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cụ thể, chi tiết đầy đủ Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; tăng cường kiểm tra, thúc đẩy việc mua sắm chưa tích cực để khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm của một số cán bộ làm công tác mua sắm.

Các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện nội dung trên.

Để làm tốt việc này, UBND thành phố phân công Sở Y tế là cơ quan thường trực, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc, triển khai, hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố theo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công…