Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

16:04 - Thứ Ba, 30/05/2023 Lượt xem: 6640 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Điện Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2023 cho 56 học viên đối tượng 4 là cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 4 ngày (30/5 – 2/6/2023), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng – an ninh; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới... Các học viên cũng được nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Biên giới quốc gia cùng một số chuyên đề liên quan.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm vững cơ sở lý luận về quốc phòng – an ninh, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách được giao. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top