Các cơ quan khối Đảng tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác tham mưu

14:10 - Thứ Sáu, 01/07/2022 Lượt xem: 5528 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (1/7), đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng qua, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương để xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, tham mưu, đề xuất giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Trung ương, của tỉnh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy được nâng lên, các nội dung tham mưu, đề xuất của các cơ quan khối Đảng tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế: Công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ; việc đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang, chưa thực chất; công tác kiện toàn chức danh lãnh đạo tại các cơ quan khối Đảng và một số sở, ban, ngành tỉnh còn chậm; việc phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế; thực hiện tinh giản biên chế còn chậm,…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đề nghị: 6 tháng cuối năm, các cơ quan khối Đảng tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để hoàn thiện các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Các cơ quan trong khối tăng cường phối hợp, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đề xuất làm việc, kiểm tra đối với các huyện có một số yếu kém về công tác phát triển đảng viên, xóa bản trắng chi bộ; làm tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa các cơ quan khối đảng để tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tài sản, tài chính công; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân không trông chờ ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top