Ban Dân tộc thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh

18:18 - Thứ Hai, 04/07/2022 Lượt xem: 4330 In bài viết

ĐBP - Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 4/7 Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) tổ chức thẩm tra 4 báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) thống nhất các nội dung phiên họp.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc thống nhất: Chấp thuận bổ sung 12 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh với tổng nhu cầu sử dụng đất là 718,87ha và chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 18 dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng có thay đổi về diện tích đo đạc thực tế, tên gọi với nhu cầu sử dụng đất là 183,51ha.

Đối với nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc thống nhất với nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về 10 dự án với tổng diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án là 18,1383ha; trong đó: 0,3786ha rừng phòng hộ, 2,3221ha rừng sản xuất và 15,4376ha rừng ngoài quy hoạch.

Về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh, tại điểm c, khoản 1, điều 4 dự thảo Nghị quyết quy định: “ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 90% đối với xã khu vực I; hỗ trợ tối đa 98% đối với xã khu vực II và xã khu vực III”. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc đề nghị sửa đổi thành “ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng 90% đối với xã khu vực I; hỗ trợ bằng 98% đối với xã khu vực II và xã khu vực III”. Sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất giữ nguyên trạng theo tờ trình của UBND tỉnh và nội dung này sẽ được đại biểu HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, điều 40 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Đối với vốn chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí phần kinh phí đối ứng theo quy định để tiếp tục trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn 83,083 tỷ đồng cho các dự án thành phần. Cần rà soát lại tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 cho khớp với số vốn ngân sách trung ương giao cho địa phương tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top