Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

08:58 - Thứ Tư, 09/11/2022 Lượt xem: 1545 In bài viết

ĐBP - Xác định phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2021, tỉnh ta thực hiện việc chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Qua đó nhân rộng, đưa các nghiên cứu vào thực tế, lan tỏa và thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trên nhiều lĩnh vực.

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP được chuyển giao cho Hợp tác xã Thanh Yên, huyện Điện Biên thực hiện. Trong ảnh: Người dân liên kết sản xuất với Hợp tác xã Thanh Yên thu hoạch lúa.

Năm 2021, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chuyển giao 8 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Năm 2022, tiếp tục phê duyệt chuyển giao 14 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đây là các đề tài, dự án nghiên cứu đã triển khai thành công, có tính ứng dụng cao, gắn bó mật thiết với đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và đã được nghiệm thu. Sau đó tổng hợp gửi các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố để nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký tiếp nhận phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và tình hình thực tế. Sở KH&CN là đầu mối tổ chức thực hiện chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các đề tài, dự án được chuyến giao.

Các đề tài, dự án đầu tiên đã chuyển giao được ứng dụng và có hiệu quả thực tế tại cơ sở. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là một trong những đơn vị đầu tiên tiếp nhận chuyển giao KH&CN với 2 đề tài “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, “Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho các trường THPT ở Điện Biên”.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết: “Đối với đề tài thứ nhất, Trường ứng dụng nội dung 2 báo cáo về phương pháp dạy học nêu vấn đề trong quán triệt nghị quyết của Đảng và tăng cường công tác tuyên truyền miệng trong quán triệt phổ biến nghị quyết của Đảng. Trong hoạt động chính khóa, tuyên truyền nội dung, nghị quyết thông qua các môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoại khóa thì tuyên truyền qua các hội thi kể chuyện Bác Hồ, Olympic, tìm hiểu pháp luật... Đồng thời xây dựng nhân tố 1 giảng viên tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hội thi cấp tỉnh năm 2021, đều đạt giải cao”. Đối với đề tài thứ 2, Trường ứng dụng góc trải nghiệm nghệ thuật, cử giảng viên, sinh viên đi ký hoạ thực tế địa phương, giúp các em cảm nhận thực tế các giá trị nghệ thuật chân thực, phát hiện những cảm xúc nghệ thuật...

Đánh giá chung, từ năm 2021 đến nay, các nhiệm vụ triển khai trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh. Trong đó có dự án theo chuỗi liên kết, đã xây dựng được mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 10ha. Đây là mô hình lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên tại Điện Biên, mô hình đã được chuyển giao cho Hợp tác xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Ông Vũ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở KH&CN nhận định: “Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN đã tập huấn chuyển giao các quy trình, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường như: Chăn nuôi trên đệm lót sinh học, sử dụng công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản, đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi mang tính vùng miền có sức cạnh tranh cao như sản phẩm cam, bưởi, lê, cá lăng, cá tầm, cá hồi, cá trắm đen, ba ba...” .

Đối với lĩnh vực xã hội và nhân văn, cũng đã đề xuất nhiều giải pháp về khoa học công nghệ nhằm thực hiện các nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn để ban hành một số chính sách và cụ thể hóa cơ chế chính sách tại địa phương. Kết quả nhiều đề tài được xuất bản thành sách, ấn phẩm, cung cấp các tư liệu góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc các dân tộc, phục vụ phát triển du lịch, tuyên truyền giáo dục chính trị, như: Cẩm nang du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp tại Điện Biên; tác phẩm mỹ thuật, có minh họa bằng thơ theo tính hệ thống, thống nhất logic với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ; sách Bản mường Điện Biên Phủ từ Pha Đin đến Tây Trang...

Mới đây, Sở KH&CN tiếp tục tổ chức chuyển giao 7 đề tài: “Phát triển chuỗi giá trị cho lúa đặc sản nếp tan”; “Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để cây ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời cải tạo một số cây ban trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ”; “Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tại tỉnh Điện Biên”... Tùy từng nội dung, các đề tài được chuyển giao cho các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố... Nếu quan tâm, ứng dụng hiệu quả các đề tài, dự án trên sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của tỉnh nhà nói chung, các đơn vị, địa phương nói riêng.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Bình luận
Back To Top