Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ

17:05 - Thứ Ba, 07/11/2023 Lượt xem: 2205 In bài viết

ĐBP - Sáng 7/11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 cho 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tại lễ ký kết biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Trong 2 năm (2021 - 2022), UBND tỉnh đã phê duyệt và chuyển giao 15 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cho 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các kết quả nghiên cứu khoa học được triển khai ở nhiều lĩnh vực, gồm: Sản xuất nông nghiệp; y tế; xã hội nhân văn.

Theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 12/5/2023, UBND tỉnh phê duyệt chuyển giao kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với 9 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh và một số sản phẩm thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển vùng Tây Bắc cho 11 đơn vị. Các kết quả nghiên cứu được phê duyệt chuyển giao đã tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương; phát triển chăn nuôi theo chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; từng bước ứng dụng công nghệ 4.0 vào đời sống...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đánh giá cao các kết quả đạt được và nhấn mạnh: Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng và tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ nói chung và hoạt động nghiên cứu ứng dụng nói riêng. Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ với định hướng ưu tiên cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển du lịch. Tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nghiên cứu, quản lý, tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị sở ngành cần chủ trì hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu trong quá trình ứng dụng vào thực tiễn.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký kết biên bản bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ với các tổ chức tiếp nhận chuyển giao, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND thành phố Điện Biên Phủ; UBND thị xã Mường Lay; UBND huyện Tuần Giáo; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Công ty TNHH Hương Phú Điện Biên.

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top