Kinh tếNgân hàng CSXH

Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo

12:15 - Thứ Năm, 29/12/2022 Lượt xem: 2241 In bài viết

ĐBP - Ngày 29/12, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/20202/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Qua 20 năm triển khai, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP đã khẳng định chủ trương đúng đắn, giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đặt ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến ngày 30/11/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 279.732 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 21,1%.

Hiện nay, toàn quốc có gần 6,5 triệu hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động; hỗ trợ 3,8 triệu học sinh, sinh viên vay vốn đi học; giúp mua hơn 84.000 máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng 16,8 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng 729.000 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ gần 2.000 doanh nghiệp, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung khai thác nguồn vốn thị trường với những giải pháp sáng tạo, phù hợp; tạo nguồn lực lớn để từng bước mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay, đáp ứng mục tiêu giảm nghèo đa chiều, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những thành tựu, kết quả của Ngân hàng Chính sách xã hội trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; chủ động đề xuất mở rộng đối tượng cho vay, mức cho vay, thời gian cho vay phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, phát huy các mô hình, phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách. Ưu tiên nguồn vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Kiện toàn, tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, đảm bảo an ninh, tiện lợi và dễ sử dụng. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân về các chương trình vay vốn tín dụng chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả vay vốn tín dụng chính sách.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top