Đảng ủy Trung đoàn 741

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới

14:12 - Thứ Hai, 03/07/2023 Lượt xem: 7831 In bài viết

ĐBP - Công tác tuyên truyền đặc biệt là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới sẽ góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 giúp Nhân dân xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé làm đường nông thôn.

Nhận thức sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, Đảng ủy Trung đoàn 741, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, biện pháp tiến hành công tác. Đảng ủy, Trung đoàn đã đưa nội dung công tác vào nghị quyết lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của người chỉ huy, đồng thời tiến hành giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp tiến hành công tác trong từng nhiệm vụ, sát với từng đối tượng, trên từng hướng, từng địa bàn, từng tình huống, thời điểm cụ thể. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về các công ước, hiệp ước, hiệp định, Luật Quốc tế, Quy chế biên giới; tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh hoạt động ngoại giao Nhân dân, tuyên truyền đối ngoại với xây dựng phong trào bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, thân thiện, hợp tác lâu dài với các nước láng giềng. Quán triệt quan điểm sức mạnh tổng hợp, công tác trên tuyến biên giới đất liền đã góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phong trào cách mạng của Nhân dân.

Hàng năm, Đảng ủy Trung đoàn đã lồng ghép các tình huống liên quan đến công tác tuyên truyền đặc biệt vào các cuộc luyện tập, diễn tập tổng hợp, diễn tập dự bị động viên. Qua đó đã nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và Tổ làm công tác tuyên truyền đặc biệt. Đơn vị còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương, Quân đội và địa phương phát động với nhiều mô hình cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong Nhân dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, biện pháp cho phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong từng tình huống, nhiệm vụ, địa bàn, cụ thể. Được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Trung đoàn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, nhất là trong tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh gắn với xây dựng địa bàn an toàn. Từ năm 2008 - 2023, Trung đoàn đã tổ chức 15 đợt hành quân dã ngoại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn các xã: Sam Mứn, Pom Lót, Mường Nhà, Núa Ngam (huyện Điện Biên), Sín Chải, Huổi Só (huyện Tủa Chùa), Ma Thì Hồ, Mường Mươn (Mường Chà); Nậm Vì, Pá Mỳ, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Sín Thầu, Mường Toong (huyện Mường Nhé); Pú Xi, Na Tông, Mùn Chung, Huổi Lóng (huyện Tuần Giáo) với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân nạo vét kênh mương, làm đường nông thôn, kênh mương thủy lợi, khám bệnh cấp thuốc, sửa chữa nhà ở và các công trình phúc lợi khác… Qua đó, góp phần xây dựng địa phương phát triển về kinh tế - xã hội; ổn định về quốc phòng - an ninh. Mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân trên địa bàn tiếp tục được củng cố và tăng cường; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là “Đội quân công tác cách mạng của Đảng” trong thời kỳ mới.

Để công tác trong thời kỳ mới đạt kết quả cao, Đảng ủy Trung đoàn 741 xác định các nội dung, biện pháp chính cần thực hiện trong thời gian tiếp theo như: Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác trong tình hình mới; tích cực tham gia phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ kết hợp với công tác dân vận để góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, bạo loạn, can thiệp vũ trang của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn, đồng thời tuyên truyền, định hướng dư luận, tích cực, chủ động tham gia đấu tranh trên mạng internet, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; thực hiện công tác chính sách gắn với tổ chức lực lượng giúp dân nâng cao hiệu quả sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác…

Bài, ảnh: Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top