Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị

10:02 - Thứ Tư, 12/07/2023 Lượt xem: 4595 In bài viết

Năm 2023, Kho 661 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) là đơn vị được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ làm địa điểm tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị.

Chuyện trò với chúng tôi bên lề hội thi, Đại tá Vương Đình Hùng, Chính trị viên Kho 661 chia sẻ: “Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn tác động, nhưng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chúng tôi xác định một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa quyết định, đó là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị”.

Phân kho 192, Kho 661 đóng quân trên địa bàn vùng sâu, miền núi của tỉnh Ninh Bình, trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, diện tích rộng, quân số ít, chủ yếu xa gia đình. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Phân kho đã tập trung xây dựng chi ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Thiếu tá Hoàng Đình Sinh, Chính trị viên Phân kho 192, có được kết quả đó một phần là nhờ cấp ủy, chỉ huy các cấp đã vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục chính trị (GDCT) phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị; chú trọng hình thức tự nghiên cứu và tổ chức hiệu quả Ngày chính trị, văn hóa tinh thần; kết hợp giữa giáo dục tập trung với giáo dục riêng; gắn GDCT với triển khai các biện pháp hành chính quân sự.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 tại Kho 661 (tháng 3-2023).

Kho 661 có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, dự trữ xăng dầu, vật tư phương tiện kỹ thuật xăng dầu, sẵn sàng bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia trong quốc phòng và các nhiệm vụ khác. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động đến tư tưởng, tình cảm, ý chí quyết tâm của bộ đội; để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, cùng với triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị nói chung; Đảng ủy Kho luôn coi trọng công tác GDCT; nêu cao tự phê bình và phê bình, kịp thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng trong nội bộ. Hằng năm, công tác GDCT, nắm, quản lý tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Kho 661 triển khai chặt chẽ, sát đối tượng và thực tiễn. Năm 2022, đơn vị tổ chức 21 buổi sinh hoạt chuyên đề GDCT, phổ biến pháp luật; hoàn thành 100% kế hoạch GDCT; đạt 96,95% khá, giỏi, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Vương Đình Hùng cho biết thêm, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-CT ngày 12-5-2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về ban hành quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của lực lượng 47; duy trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức đảng, Kho 661 tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh. Các chi bộ tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt chế độ ngày Đảng. Các cấp ủy luôn quan tâm, kiện toàn, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố, tăng cường đoàn kết quân dân; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Với những kết quả đạt được, năm 2022, Kho 661 vinh dự được nhận Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top